ВВП в Українi зростає швидше, нiж у Європi

Зростання ВВП в 4 кв. 2012 на 2% стався завдяки збiльшенню експорту, вiдновлення внутрiшнього споживання, а також зростання капiтальних витрат уряду. Прогнозований експертами зростання ВВП в 2012 року в 4,5% буде одним з найвищих серед країн Центральної та Схiдної Європи. Про це повiдомила головний економiст ІК Dragon Capital Олена Бєлан. "У четвертому кварталi 2012р. Полiпшили динамiку галузi, орiєнтованi на зовнiшнiй попит: металургiя, машинобудування, виробництво залiзної руди, хiмiчна промисловiсть. Прискоренню економiчного зростання сприяли також поступове вiдновлення внутрiшнього споживання i збiльшення капiтальних видаткiв уряду ", - каже Є. Бєлан.

Вона зазначила, що за оцiнками зростання реального ВВП в останньому кварталi 2012 р прискорилося до 5,1% г / г, в порiвняннi з 3,4% у третьому кварталi 2012 р, i за пiдсумками року склав 4,7% р / г, що вище прогнозiв НБУ i консенсусної оцiнки (+ 4,4%), але трохи нижче нашого прогнозу 5,0%.

"Ми як i ранiше вважаємо, що економiка України розвиватиметься активними темпами в поточному роцi. Подальше вiдновлення внутрiшнього попиту, як споживчого, так i iнвестицiйного, має компенсувати очiкуване уповiльнення зовнiшнього попиту. Ми прогнозуємо зростання реального ВВП на рiвнi 4,5% р / г в поточному роцi. За результатами поточних консенсусних оцiнок, це буде один з найвищих показникiв серед країн Центральної та Схiдної Європи, але все ще не дозволить економiцi досягти докризового рiвня ", - резюмувала Є. Бєлан.

Нагадаємо, згiдно з оцiнками НБУ, реальний ВВП України зрiс на 2,0% кв. / Кв. в 4кв.10 з урахуванням сезонних коливань i за пiдсумками року його зростання склало 4,5% г / г слiдом за падiнням на 14,8% в 2009 р13-07-2018, 15:29
149 просмотров
[/group]