» » У 2010 роцi за програмою "Доступне житло" добудували 11 будинкiв

У 2010 роцi за програмою "Доступне житло" добудували 11 будинкiв

У минулому роцi за програмою "Доступне житло" добудовано 590 квартир, що дозволило розморозити i прискорити будiвництво ще 4866 квартир, якi споруджувалися за кошти iнвесторiв-фiзичних осiб. Вдалося ввести в експлуатацiю 11 будинкiв. Крiм того, провели роботи, якi дозволять в цьому роцi здати в експлуатацiю 27 об'єктiв. Але це не остаточнi цифри. Про це повiдомив Вiце-прем'єр-мiнiстр України - мiнiстр регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України Вiктор Тихонов.

Як повiдомляє прес-служба вiдомства, порядок реалiзацiї програми "Доступне житло" у 2012 роцi наразi формується спiльно Мiнрегiонбудом та Мiнфiном. А першi пiдсумки реалiзацiї цiєї програми в 2012 роцi показали її ефективнiсть.

Державний фонд сприяння молодiжному житловому будiвництву, визначений Мiнрегiонбудом виконавцем програми, змiг оперативно, враховуючи стислi термiни, налагодити органiзацiйну роботу та успiшно провести реалiзацiю програми, розпочатої у вереснi 2012 року.

За словами Вiце-прем'єр-мiнiстра - Мiнiстра, з метою реалiзацiї Державної цiльової соцiально-економiчної програми будiвництва (придбання) доступного житла на 2012 - 2017 роки, Мiнрегiону запропоновано передати бюджетнi призначення Мiнiстерства фiнансiв (загальнодержавнi видатки) за загальним фондом державного бюджету з бюджетної програми "Державнi капiтальнi видатки, що розподiляються Кабiнетом Мiнiстрiв України" у сумi 332 739 тис. гривень для надання державної пiдтримки на будiвництво (придбання) доступного житла.

"Зазначенi витрати дозволять залучити додатково близько 800 тис. Грн коштiв громадян та направити в будiвництво 1,1 мiльярда гривень. Залученi ресурси дозволять громадянам придбати майже 3,5 тисяч квартир i взагалi ввести в експлуатацiю 11 300 квартир", - прокоментував Вiктор Тихонов.9-10-2018, 22:26
141 просмотров
[/group]