» » Китай: iснуюча свiтова валютна система застарiла

Китай: iснуюча свiтова валютна система застарiла

Таку думку висловив Голова КН? Ху Цзiньтао. Криза, на його думку, добре показав, що розвиваються, повиннi вiдiгравати велику роль у свiтовiй економiцi. Китайський лiдер вважає, що криза «вiдбив вiдсутнiсть регулювання у фiнансових iнновацiях», i закликав до створення нової системи, яка повинна стати бiльш «справедливою, точною, змiстовною i добре керованою». На його думку, криза показала нездатнiсть свiтових фiнансових iнститутiв «повною мiрою вiдображати мiнливий статус країн, що розвиваються у свiтовiй економiцi i фiнансах».

Глава Китаю пiдкреслив, що iснуюча свiтова валютна система застарiла. «Існуюча нинi мiжнародна валютна система - продукт минулого», - заявив Ху Цзiньтао.

Останнiм часом Китай зробив кроки з лiбералiзацiї валютного курсу юаня. Минулого тижня Банк Китаю почав прямий продаж юанiв в США. Хоча офiцiйний курс китайської валюти до долара жорстко регулюється урядом КНР, представник банку заявив, що при визначеннi курсу обмiну в США будуть використовуватися i результати торгiв юанем в Гонг-Конгу - єдиної офшорнiй зонi, де китайська валюта торгується вiдносно вiльно.

Крiм того, в кiнцi минулого року Китай в сотнi разiв збiльшив кiлькiсть компанiй, яким дозволено використовувати юань при розрахунках по мiжнародним операцiям. Уряд країни, таким чином, стимулює використання своєї валюти в мiжнароднiй торгiвлi та iнвестицiях.

Ху Цзiньтао також зазначив, що становлення юаня як мiжнародної валюти «буде досить тривалим процесом». Разом з тим вiн пiдкреслив намiри Китаю посилити роль своєї валюти.

Андрiй Макаренко


8-12-2017, 08:13
167 просмотров
[/group]