Фанкойли

Фанкойли

Серед наявних сьогоднi видiв випускається клiматичного обладнання Ви можете легко придбати i конвектори, та очищувачi, i рiзнi обiгрiвачi. Особливу популярнiсть, при цьому, заслуговують i фанкойли.
Це пристрої, якi служать для пiдiгрiву та охолодження повiтря в декiлькох примiщеннях одночасно.

Кiлькiсть таких пристроїв у загальнiй системi кондицiонування залежить, наприклад, вiд потужних показникiв холодильної машини. Цю особливiсть необхiдно враховувати при виборi зазначеної технiки. Потрiбнi багатьом фанкойли мають масу позитивних властивостей i вiдрiзняються при роботi екологiчною чистотою.

Для порiвняння, на вiдмiну вiд звичайних кондицiонерiв робота зазначеної клiматичної технiки виробляється з використанням води або антифризу - чистого в екологiчному планi сировини. Апарати також вiдомi безшумнiстю i зручнiстю в роботi, вони мають велику область застосування. Сьогоднi iснує безлiч варiантiв установки. Пристрої бувають настiнними або стельовими, канальними або iнших типiв.

Крiм можливостей охолодження i нагрiвання повiтря, обладнання чудово очищає повiтрянi маси. У зимовий час технiка добре справляється з функцiєю опалення нежитлових та житлових примiщень, а в лiтнiй час це необхiдний варiант для охолодження повiтря. Фанкойли розрiзняють на дво- або Чотирьохтрубна. По конструкцiї 4-х трубнi фанкойли характеризуються наявнiстю додаткового теплообмiнника. Завдяки чому обладнання можна задiяти для нагрiву незалежно вiд використовуваного холодильного чилера для нагрiву або охолодження.

Устаткування фанкойли має такi вузли: вентилятор, електродвигун, теплообмiнник i фiльтр для очищення повiтря. Управлiння при цьому здiйснюється спецiальним пультом, який регулює загальний клiмат вiдразу в декiлькох примiщеннях.

Здiйснення контролю над такими характеристиками, як вологiсть, рiзниця температур тощо, вообщем, над необхiдним мiкроклiматом в рiзних примiщеннях цiкавить багатьох покупцiв. При цьому необхiдно знати нюанси використання фанкойлiв. Яким чином виконується їх монтаж i чим вiн рiзниться вiд iнших апаратiв подiбного типу? Вибираючи подiбне обладнання, необхiдно знати: апарати можуть встановлюватися на стелi, стiни або пiдлоги, а також залежно вiд типу можуть бути ставитися за пiдвiсними стелями або декоративними колонами.

Сьогоднi вибiр типу вентиляторних доводчикiв, або як ще часто їх називають фанкойли, повинен здiйснюватися за основним параметром - продуктивнiсть повiтря. Дуже важливi, також метод регулювання температур, габарити пристрою i деякi особливостi конструкцiї. При зваженому пiдходi до вибору клiматичного обладнання необхiдно звертати увагу i на його зовнiшнiй вигляд. Конструкцiю i тип такої технiки, як необхiдно вибирати залежно вiд нюансу примiщень. А для того, щоб покупка Вас не засмутила надалi, краще порадитися з професiоналами.

Необхiдно пам'ятати, що для безвiдмовної роботи системи необхiдно правильно розрахувати тепловтрати робiтникiв або житлових площ, правильно провести пiдбiр чилера, розрахувати необхiднi дiаметри трубопроводiв для кожної конкретної частини будiвель i т.д. Серед позитивних моментiв фанкойлiв необхiдно вiдзначити те, що ця технiка дуже зручна в експлуатацiї. Це дозволяє без працi забезпечувати мiкроклiмат в будь-якому примiщеннi будiвлi. Робота устаткування досить проста. Повiтря з примiщення потрапляє на спецiальний теплообмiнник i надалi охолоджується або нагрiвається, залежно вiд установок.

Встановлюючи фанкойли, можна вирiшити i питання вентиляцiї примiщень. Не забувайте, що вiд прийнятого Вами рiшення залежить комфорт у Ваших примiщеннях!
23-09-2017, 23:02
161 просмотров
[/group]