Україна. Що буде з економiкою в 2010 роцiУкраїна. Що буде з економiкою в 2010 роцi

Однi українцi сподiваються, що наступний рiк виявиться щасливiшим, нiж кризовий 2009, а iншi впевненi, що життя стане легше зовсiм нескоро. Прогноз же експертiв оптимiстичний: економiку чекає зростання, нехай дуже невеликий.

Яких же все-таки ...

Президент центру антикризових дослiджень Ярослав Жалило: ВВП зросте, а долар змiцниться

з бiльшим ступенем iмовiрностi можна говорити, що в 2012 роцi ВВП України зросте на 3-4%. При нинiшньому падiннi економiки (-15%) не досягти цiєї мiнiмальної цифри буде складно. Занадто iстотним було падiння рiвня ВВП в 2009 роцi, тому вiдновлення в наступному буде природним. Я б назвав цей сценарiй закономiрним

Звичайно, таке зростання ВВП не межа, можливо, буде ще бiльше. Я вважаю за краще дотримуватися помiрно песимiстичної оцiнки. Але якщо уряд буде стимулювати економiку, можна очiкувати i бiльш високих темпiв зростання ВВП.

Промисловiсть в майбутньому роцi почне динамiчно розвиватися. Можна з упевненiстю говорити, що показники її зростання перевищать збiльшення ВВП. Логiчною менi здається цифра 10%. Базуючись на аналiзi стану галузей народного господарства попереднього року, серед лiдерiв зростання я б назвав металургiю i машинобудування. Традицiйно зростання буде спостерiгатися в харчовiй промисловостi. Також я чекаю позитивних тенденцiй в нафтопереробнiй галузi та виробництвi коксу. Однак не виключаю особливого iнтересу влади до окремих галузей промисловостi, куди «увiллють» значнi iнвестицiї i якi в результатi покажуть значний економiчний пiдйом.

Реальне обменное спiввiдношення гривня-долар, на мою думку, збережеться. Я б орiєнтувався на курс 8,5 грн / $. Причому його можна вважати навiть певним змiцненням гривнi. Не виключено, що гривня ще бiльше стабiлiзується, i долар буде коштувати близько 8 грн.

Цiни протягом наступного року пiдвищаться на 12-14%.

Пожвавлення економiки буде пов'язано з бiльш активної бюджетної та монетарної полiтикою. А це викличе певне пом'якшення iнфляцiйних обмежень.

Цiни на ринку нерухомостi, швидше за все, «зависнуть» протягом усього першого пiврiччя. Прогнозувати подальшу динамiку складно, але якщо i трапиться подорожчання житла в другому пiврiччi 2012, то найiмовiрнiше незначно.
1-09-2017, 12:11
131 просмотров
[/group]