» » 10 найактивнiших будiвельних компанiй України у 2009 роцi

10 найактивнiших будiвельних компанiй України у 2009 роцi

Компанiя

Рiк створення

Кiлькiсть спiвробiтникiв

Кiлькiсть споруджуваних об'єктiв

Загальна площа споруджуваних об'єктiв, кв. м

«Консоль ЛТД»

1993

5500

100

1 000 000

«Альтiс-Холдинг»

1995

2500

16

809648

«Основа-Солсiф»

1994

1335

15

870163 *

«Аеробуд»

1995

1260

13

623000

«Спецбудмонтаж»

1999

768

12

130100

«Созидатель»

1987

361

11

103099

«Гранiт»

1991

700

10

228000

«Т.М.М.»

1992

1688

9

378000

Завод ЗБК iм. С. Ковальської

1995

987

7

216000 **

Компанiя з управлiння будiвельними проектами «Герц»

2005

60

5

10180010 компанiй, якi увiйшли до рейтингу генпiдрядних органiзацiй «10 найбiльш активних будiвельних компанiй» складений Building Business за пiдсумками 2009 року. При рейтингуваннi враховувалася кiлькiсть об'єктiв, на яких компанiя веде генпiдряднi роботи на сьогоднiшнiй день.

Данi: Building Media Group

* За винятком промислових об'єктiв, одного офiсного центру та Андрiївської церкви

** За винятком промислових об'єктiв

Довiдка:

Альтiс-Холдинг:
Будiвельна корпорацiя "Альтiс-Холдинг" працює на будiвельному ринку з 1995 року. Протягом 13ти рокiв проводиться активна полiтика iнвестування прибутку в розвиток перспективних напрямкiв дiяльностi та виробничо-технiчної бази. Сьогоднi до складу будiвельної корпорацiї "Альтiс-Холдинг" входять, бiльше дванадцяти пiдприємств, основними з яких є: "Альтiс" "Альтiс Спецбуд" "Альтiс Гласс" "Будинок алюмiнiєвих конструкцiй" "Альтiс Постач" "Бауер-Альтiс" "СпецБудБетон", охоплюють широкий спектр дiяльностi: генеральний пiдряд (ген.подряд), робоче проектування, будiвництво будiвель i споруд промислового та соцiального призначення, влаштування дорiг та зовнiшнiх комунiкацiй, виробництво алюмiнiєвих, металопластикових конструкцiй, фасадних i покрiвельних систем, виготовлення склопакетiв та безпечного скла, мiжнароднi транспортнi перевезення та iн.
Аеробуд, ЗАТ:
"Аеробуд" - проектно-будiвельна органiзацiя, яка була заснована в 1995 роцi на базi БМУ-4 тресту "Київiнвестбуд". В активi компанiї є бiльше 100 великих сучасних об'єктiв, серед яких Державний мiжнародний аеропорт "Бориспiль", п'ятизiрковий готель "Прем'єр Палас", завод будiвельних матерiалiв "Строймак - KNAUF та iн.
Герц, Група компанiй:
Компанiя "Герц" почала свою дiяльнiсть в 1990 роцi. Спектр дiяльностi компанiї: будiвництво будiвель i споруд промислового, цивiльного та житлового призначення; розробка проектної документацiї та комплексне проектування промислових, цивiльних, соцiальних об'єктiв; монолiтно-каркасне будiвництво; архiтектурний дизайн, дизайн iнтер'єрiв, фасаднi системи; виконання комплексних робiт по замiнi копрiв, шкiвiв, вентиляторiв i пiдйомних машин; монтаж металоконструкцiй; iнжинiринговi послуги в будiвництвi; iнвестування i управлiння фондами фiнансування будiвництва.
Гранiт, БКФ:
ТОВ "Будiвельно-комерцiйна фiрма" Гранiт "заснована в 1991 роцi. Здiйснює свою дiяльнiсть за такими актуальними напрямкiв: житлове будiвництво, будiвництво офiсних центрiв i об'єктiв сучасної iнфраструктури.
Завод залiзобетонних конструкцiй iм. С. Ковальської, ВАТ:
ВАТ "ЗЗБК iм.С.Ковальської" є найбiльшим виробником товарного бетону в столицi. Займається будiвництвом житлових i нежитлових примiщень, виробництвом i постачаннями на будiвельнi майданчики бетонних сумiшей, будiвельних матерiалiв, залiзобетонних виробiв. Ринком збуту продукцiї заводу є Київ та Київська область.
Консоль ЛТД:
Основнi напрямки дiяльностi компанiї "Консоль ЛТД": проектування, будiвництво, реконструкцiя та обслуговування багатоповерхових будiвель i споруд. З 1993 по липень 2008 року було введено в експлуатацiю бiльше 440 об'єктiв, загальною площею 1276000 м кв. житлових та офiсно-торгових примiщень. 000 фiрма «Консоль ЛТД» стала управляючою компанiєю корпорацiї «Укрросбуд» - вона виконує функцiї генпiдрядника, замовника та iнвестора, працює з банками по кредитуванню будiвельних проектiв, веде технiчний нагляд i органiзовує продажу. До складу фiрми «Консоль» входять регiональнi пiдроздiли практично у всiх обласних центрах України. Сьогоднi будiвельна компанiя «Консоль» має 15 представництв у Криму та великих мiстах України - Києвi, Сiмферополi, Харковi, Одесi, Днiпропетровську, Львовi, Ялтi, Севастополi, Керчi, Феодосiї, Алуштi, Євпаторiї, Судаку, Полтавi, Бахчисараї та представництво в Москвi.
Основа-Солсiф:
Спiльне українсько-французьке пiдприємство Основа-Солсiф було створено в жовтнi 1994 року. Основна спецiалiзацiя компанiї - повний комплекс робiт в основi споруд, гiдротехнiчнi та бетоннi роботи а також виконанню повного циклу будiвництва зi здачею об'єктiв будь-якого ступеня складностi "пiд ключ" в стислi термiни при гарантованiй якостi.
Созидатель, НВО:
АТЗТ "НВО" Созидатель "- одна з найбiльших будiвельних компанiй у Днiпропетровськiй областi, заснована в 1987 роцi. Основним напрямком дiяльностi пiдприємства є проектування та будiвництво житлових i адмiнiстративних будiвель. АТЗТ" НВО "Созидатель" брало участь у будiвництвi Днiпропетровського метрополiтену, лiнiї швидкiсного трамвая i реконструкцiї обласної лiкарнi iменi Мечникова та залiзничного вокзалу.
Спецбудмонтаж, АТЗТ:
АТЗТ "Спецбудмонтаж" зареєстровано в 1999 роцi. Компанiя входить в iнвестицiйно-будiвельну корпорацiю "Авантаж" (Харкiв) i виступає генпiдрядником на всiх її об'єктах. "Спецбудмонтаж" складається з шести будiвельно-монтажних управлiнь, електромонтажного i сантехнiчного управлiнь, а також проектного та виробничо-технiчного вiддiлiв.
ТММ:
Рiк заснування: 1992. Компанiя ТММ - девелоперсько-будiвельна компанiя повного циклу. Основним видом дiяльностi компанiї є проектування та будiвництво будинкiв "пiд ключ", що включає весь комплекс будiвельних та оздоблювальних робiт, а також подальше обслуговування об'єктiв пiсля здачi в експлуатацiю. Загальна площа 24 проектiв компанiї, реалiзованих впродовж 1994-2008 рокiв, становить близько 460 тис. Кв. м. Ще понад 3 млн. кв. м знаходиться в процесi будiвництва та проектування. Проекти компанiї розташованi в Києвi та Київськiй областi, Харковi, Житомирi, А? Крим та Херсонськiй областi.
25-02-2018, 21:58
131 просмотров
[/group]