» » Карпачова виступає за вiдкритiсть i гласнiсть спискiв черговикiв на отримання житла

Карпачова виступає за вiдкритiсть i гласнiсть спискiв черговикiв на отримання житла


Карпачова виступає за вiдкритiсть i гласнiсть спискiв черговикiв на отримання житла

Карпачова виступає за вiдкритiсть i гласнiсть спискiв черговикiв на отримання житла

На особистому прийомi Уповноваженого з прав людини побувала жителька села Зоря на Рiвненщинi Олена Видиш, яка вiд iменi ще семи односельчан пiдняла питання про захист права на полiпшення житлових умов, зокрема, за рахунок отримання квартир в новозведеному Державною iпотечною установою 57-квартирному будинку по вулицi Жовтневiй. Про це ForUm'у повiдомили в прес-службi Омбудсмана.

На думку заявникiв, розподiл квартир у згаданому будинку виконавчим комiтетом та головою сiльської Ради Анатолiєм Гузом здiйснено з порушенням вимог чинного законодавства: в списки на отримання квартир внесенi посадовi особи мiсцевого самоврядування та мешканцi села Зоря, якi вже забезпеченi житлом.

Як зазначила Видиш у зверненнi до Уповноваженого з прав людини: «А таких, як ми, що живуть у гуртожитку в кiмнатах площею 18 квадратних метрiв разом з повнолiтнiми дiтьми, а також сiм'ю з 9 осiб, яка проживає на 50 квадратних метрах, не внесли до спискiв на отримання житла в зазначеному будинку ».

Звернутися за допомогою до Карпачової Зарян змусило нереагування керiвництва Рiвненських районної та обласної державних адмiнiстрацiй, а також обласної прокуратури на прохання громадян дати письмовi пояснення про iгнорування їх права на отримання житла. Замiсть офiцiйних вiдповiдей з державних iнстанцiй заявники отримували анонiмнi погрози по телефону.

Карпачова невiдкладно вiдкрила провадження за колективним зверненням селян i адресувала листи Генеральному прокурору України Олександру Медведьку, мiнiстру працi та соцiальної полiтики України Людмилi Денисовiй i головi Рiвненської облдержадмiнiстрацiї Вiктору Матчуку з проханням доручити перевiрку фактiв, викладених у цьому зверненнi, а також у разi їх пiдтвердження Генеральнiй прокуратурi вжити вiдповiдних заходiв реагування.

Днями Уповноважений з прав людини отримала вiдповiдь керiвництва Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України, в якому повiдомляється, що на засiданнi Координацiйної ради з питань розподiлу квартир були розглянутi пропозицiї вiд iнiцiативної групи мешканцiв села Зоря за участю їх представника щодо розподiлу квартир в новозведеному будинку. За результатами розгляду Координацiйна рада вiдправила на доопрацювання списки, наданi Зорянська сiльською радою.

Карпачова продовжує провадження у цiй справi i особисто контролює дотримання конституцiйного права мешканцiв села Зоря на житло, наполягаючи на вiдкритостi та гласностi при його розподiлi.

Щойно на iм'я Уповноваженого з прав людини надiйшов лист голови Зорянської сiльської ради Анатолiя Гуза, в якому вiн повiдомляє, що пiсля засiдання Координацiйної ради з питань розподiлу квартир робочою групою та виконавчим комiтетом сiльради пiдготовленi окремi поiменнi списки громадян, якi перебувають на квартирному облiку вiдповiдно до їх черговiстю, про що проiнформованi заявники.Джерело:

28-01-2012 1:36
7-05-2017, 14:06
149 просмотров
[/group]