Керiвництво АрселорМiттал Кривий Рiг iнформує

Керiвництво АрселорМiттал Кривий Рiг iнформує


1. Компанiя нещодавно почала переговори з Профспiлками з питання змiни до Колективного трудовим договором, у планi пiдвищення заробiтної плати. Переговори тривають - про змiни в Колективному трудовому договорi буде оголошено пiзнiше.

2.

Компанiя АрселорМiттал Кривий Рiг залишається вiрною своїм зобов'язанням за Договором купiвлi-продажу, зокрема в соцiальнiй сферi.

Середня заробiтна плата по АрселорМiттал Кривий Рiг є найвищою по галузi (3518 гривень на АрселорМiттал Кривий Рiг i 3145 гривень в середньому по галузi - станом на листопад 2009 року, за даними МеталургПром).

3. Компанiя АрселорМiттал Кривий Рiг буде продовжувати в 2012 роцi послiдовну полiтику полiпшення стандартiв охорони здоров'я та безпеки працi на пiдприємствi, соцiальний дiалог i стабiльний розвиток конкурентоспроможностi компанiї.25-12-2018, 09:08
179 просмотров
[/group]