» » Банки готуються вигнати сотнi своїх спiвробiтникiв

Банки готуються вигнати сотнi своїх спiвробiтникiв

Банки готуються вигнати сотнi своїх спiвробiтникiв

Не маючи можливостi розвиватися, банки проводять реструктуризацiю пiдроздiлiв i готують своїх пiдлеглих до скорочень.

Зовсiм недавно банкiвськi установи стверджували, що не мають намiру проводити скорочення персоналу. Однак кредитну стелю НБУ, введений безстроково, робить iнвестицiї в персонал невигiдними. Скорочення торкнуться всiх, вважають експерти.
Банки готуються вигнати сотнi своїх спiвробiтникiв

«Навiщо тримати спiвробiтникiв, якi не приносять доходу i не видають кредитiв? Нема чого. Значить, не потрiбно i велика кiлькiсть забезпечує персоналу », - говорить заступник голови одного з великих банкiв.
Найбiльш активно до реструктуризацiї мережi готується Укрсоцбанк. З метою оптимiзацiї структурних пiдроздiлiв з 28 фiлiй банку зроблять вiсiм макрорегiональних управлiнь.
Щоб опинитися в числi тих людей, яких менеджмент буде зацiкавлений перевести на iншi проекти, експерти радять спiвробiтникам вести себе скромно, передає «Сегодня».
Голова правлiння «Сведбанку» Сергiй Тiгiпко згадує банкiвська криза кiнця 1990-х рр. в Польщi:«Ринок Польщi пройшов через такi ж процеси, якi вiдбуваються сьогоднi у вiтчизнянiй банкiвськiй системi. Коли банки там почали об'єднуватися мiж собою, на вулицi виявилося багато банкiвських службовцiв, i в першу чергу тих, хто частiше iнших мiняв роботу. Так що якщо людина самовiддано трудиться на одному i тому ж мiсцi, не ганяючись за незначними збiльшеннями в зарплатi, то йому буде легше переживати пертурбацiї в банкiвському секторi. Сталiсть i професiоналiзм завжди в цiнi ».

Джерело:
5-07-2018, 15:19
151 просмотров
[/group]