» » Сiм криворiзьких пiдприємств - переможцi Всеукраїнського конкурсу "100 кращих товарiв України"

Сiм криворiзьких пiдприємств - переможцi Всеукраїнського конкурсу "100 кращих товарiв України"


Сiм криворiзьких пiдприємств - переможцi Всеукраїнського конкурсу "100 кращих товарiв України"

Сiм криворiзьких пiдприємств - переможцi Всеукраїнського конкурсу "100 кращих товарiв України"


12 сiчня 2012 в Києвi вiдбулося урочисте нагородження переможцiв, лауреатiв i фiналiстiв Всеукраїнського конкурсу якостi продукцiї - «100 кращих товарiв України». Одночасно також пройшла Нацiональна виставка «100 кращих товарiв України», на якiй були представленi найкращi зразки продовольчої та непродовольчої продукцiї, що перемогла на конкурсi.

Переможцями Всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарiв України» стали 7 найменувань товарiв i послуг криворiзьких пiдприємств. Це - томатна паста «33 Помiдора» ТОВ АСС, свiтильники зовнiшнього освiтлення пiдприємства «Утос», верстат буровий СБШ-250-32 ТОВ «ДСД», Портландцемент з добавками ІІ / Б-Ш-400 ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна», концентрат залiзорудний агломерацiйний Інгулецького ГЗК, кiвш гiдравлiчного колiсного навантажувача CATERPILLARE-992G ЗАТ «КЗГО», арматурний прокат гладкого профiлю ВАТ «АМКР», послуги у сферi випробувань ДП «Дiяпруда».


Лауреатами Всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарiв України» стали товари та послуги 10 криворiзьких пiдприємств. Це жiночi трикотажнi костюми СПД Белiч Ольга, дверi ВАТ «Денверс», металопластиковi вiкна ВАТ «Вiконда», тальки сланцевi кусковi комбiнату «Укрмеханобр», горизонтальне бурiння ЗАТ «Крiворожгазстрой», випробування колiсних транспортних засобiв ВАТ «ДІО-Трейдер-Інтернацiонал», Дiагоностiка колiсних транспортних засобiв КП «Крiворожавтотранс», послуги з проектування ПП «Приватпроект», дослiдження i розробка в сферi природознавчих наук ТОВ «Центр екологiчних дослiджень та аудиту»


Фiналiстами Всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарiв України» стали кукурудзянi палички ТОВ «Легiон» в номiнацiї «Продовольчi товари» та шарнiрна сiтка ТОВ «Унипласт» в номiнацiї «Продукцiя виробничо-технiчного призначення».


Представленi на конкурс продукцiя i послуги оцiнювалися експертами за 15 критерiями. Це, зокрема, їх якiсть, конкурентоспроможнiсть та рiвень стабiльностi показникiв якостi; рiвень споживчих властивостей у порiвняннi з кращими аналогами такої продукцiї або послуг; порiвняння цiни та якостi з кращими аналогами та доступнiсть продукцiї або послуги на нацiональному ринку.


Крiм того, враховувалися такi критерiї, як наявнiсть / вiдсутнiсть претензiй, рекламацiй споживачiв, контролюючих органiв, закупiвельних органiзацiй; задоволенiсть споживачiв i закупiвельних органiзацiй (на пiдставi їхнiх вiдгукiв); використання регiональної та української сировини i матерiалiв; наявнiсть сертифiкованої системи управлiння або стан розроблення та впровадження сучасних систем управлiння (якiстю, безпечнiстю харчових продуктiв, екологiчного управлiння та iнших.); географiя продажу (в тому числi рiвень експортних можливостей пiдприємства); задоволенiсть персоналу пiдприємства його дiяльнiстю.


Цього разу конкурс вiдрiзнявся ще й тим, що в перелiк критерiїв оцiнювання був введений такий пункт, як наявнiсть на пiдприємствi плану антикризових дiй щодо подолання наслiдкiв свiтової фiнансової кризи та заходiв з його реалiзацiї.

23-09-2017, 11:14
170 просмотров
[/group]