Середня зарплата в Українi: огляд по регiонах

Середня зарплата в Українi: огляд по регiонах

У листопадi поточного року середня зарплата українцiв збiльшилася на 5 грн. порiвняно з жовтнем - до 1955 грн. Про це повiдомляє Державний комiтет статистики України.

Згiдно з оприлюдненими даними, найбiльшу середню зарплату в Українi в листопадi отримували жителi Києва - 3154 грн. Друге мiсце за цим показником посiдає Донецька область - 2231 грн., А третя позицiя дiсталася Днiпропетровськiй областi (2084 грн.).

Разом з тим, найнижчий рiвень середньої зарплати в Українi був зафiксований у Тернопiльськiй (1445 грн.), Волинськiй (1455 грн.), Та Чернiгiвськiй (1483 грн.) Областях.

Зарплата штатних працiвникiв за регiонами у листопадi 2009 року *

 

Регiон

Рiвень середньої зарплати в листопадi 2009 року

Україна

1955

А? Крим

1739

Вiнницька

1565

Волинська

1455

Днiпропетровська

2084

Донецька

2231

Житомирська

1526

Закарпатська

1593

Запорiзька

1895

Івано-Франкiвська

1616

Київська

2049

Кiровоградська

1577

Луганська

1965

Львiвська

1687

Миколаївська

1826

Одеська

1812

Полтавська

1804

Рiвненська

1647

Сумська

1637

Тернопiльська

1445

Харкiвська

1859

Херсонська

1508

Хмельницька

1550

Черкаська

1565

Чернiвецька

1531

Чернiгiвська

1483

м. Київ

3154

м Севастополь

1913

 

* Згiдно з даними ДержкомстатуНагадаємо, середня зарплата українцiв у жовтнi поточного року знизилася на 14 грн. в порiвняннi з даними за вересень. Так, якщо у вереснi цей показник дорiвнював 1964 грн., То в жовтнi - 1950 грн.

Думка на цю ж тему:

Як вiдомо ми впродовж останнiх 20 рокiв будуємо (копiюємо) захiдну економiчну систему. Застарiлi, нерентабельнi пiдприємства закриваються, сфера виробництва стискається. Дешевi якiснi товари завозяться з-за кордону. Пiдтримується сфера обслуговування, споживання.

Все це прекрасно знають, не буду повторяться. При цьому звiльняється не мала кiлькiсть робочої сили. Продуктивнiсть зростає i далi зростатиме, роботи на всiх не вистачить -це до ворожки не ходи.

На заходi це давно зрозумiли, i там безробiтний зовсiм не рахується iзгоєм. У Нiмеччинi безробiтний отримує бiльше трьохсот євро, плюс по двiстi євро на кожну дитину до 14 рокiв (якщо такi є), плюс по 70 євро на пiдлiткiв вiд 15 до 18 рокiв. Вдобавок - внески до фондiв медичного та пенсiйного страхування, оплата оренди квартири i бiльшої частини комунальних послуг, та й квитки на громадський транспорт безробiтним продають в два рази дешевше, i про кошти на покупку одягу, меблiв i побутової технiки не забувають.

Завдяки такiй системi, виробництва iснують тiльки високотехнологiчнi с i високою мотивацiєю (оплатою) працi. Платити низьку зарплату працiвникам, при високих виплатах безробiтним, просто неможливо.

Чи можливе збiльшення допомоги з безробiття, якщо депутатами є власники пiдприємств, а не полiтики?

1-01-2019, 23:06
174 просмотров
[/group]