» » Забирайте грошi з банкiв - поки не пiзно. Як це краще зробити

Забирайте грошi з банкiв - поки не пiзно. Як це краще зробити

Забирайте грошi з банкiв - поки не пiзно. Як це краще зробити

Сьогоднi в iнтернетi є тисячi повiдомлень вiд фiрм i юристiв-одинакiв про те, що всього за 20-50% вiд суми кредиту вам повернуть ваш вклад. Розповiмо читачам про можливi шляхи повернення ваших грошей з банкiв-банкрутiв i про те, як при цьому не попастися на вудку ушлим авантюристам. Як ви думаєте, кому повернуть грошi з банку, у якого починаються проблеми, в першу чергу: тому, хто пiшов до суду, або тому, хто звернувся, наприклад, до нас, i написав правду про проблеми банку?Заплатiть аванс i чекайте, чекайте, чекайте ...


Деякi юристи просять своїх клiєнтiв заплатити 500 - 1000 доларiв авансом в рахунок так званих майбутнiх витрат. І дiйсно, на перший погляд все виглядає iдеально: людина повинна вирiшувати питання i вимагає грошей. Однак не радимо вам поспiшати давати грошi вiдразу.
Справа в тому, що вирiшувати питання про повернення вашого внеску можна роками, а сплаченi грошi, швидше за все, вам вже не вiддадуть. Ми й самi не раз потрапляли на цю вудку, заплативши юристам за «укладення договору». І тепер керуємося принципом, що не одержати вклад ми можемо й самi, а платити грошi будемо тiльки з отриманих з банку коштiв ...Навiщо платити 50% банкiровi, якщо можна заплатити 5% мiлiцiонеру ...Є два основних способи повернення ваших грошей. Перший спосiб - це посередник має вихiд на банкiра, який приймає рiшення про повернення грошей в банку. У кожному, навiть проблемному, банку завжди є частина готiвкових коштiв, i цi грошi можна видавати вкладникам. Якщо у вас є людина, яка має доступ до того, хто вирiшує, кому їх видавати, то, швидше за все, ви їх отримаєте. У банках з тимчасовою адмiнiстрацiєю такi рiшення приймає тiльки голова тимчасової адмiнiстрацiї, в iнших банках, як мiнiмум - заступник голови йди голова правлiння.
Природно, цi люди не будуть ходити по вулицi i пропонувати свої послуги, але для цього є посередники, якi i шукають людей, згодних отримати свiй внесок назад всього за 40-50% вiд суми вкладу. Бiльш того, в деяких банках самi спiвзасновники змушують банкiрiв йти на такi схеми. Хмарно вигода: тримати вашi грошi рiк i бiльше, а потiм повернути за мiнусом 50% вiд тiла депозиту! Слiд зауважити, що такий спосiб повернення починається вiд 500 000 у.о., оскiльки з дрiбними сумами банкiри просто не будуть возитися.
Бо «навар» з маленьких сум невеликий, а кiлькiсть рокiв, проведених у в'язницi, якщо дана операцiя стане надбанням УБОЗу, залишається однаковим. У таких випадках, щоб убезпечити себе, банкiри використовують довiренiсть. Одним словом, вони вимагають виписати довiренiсть на вашого родича або знайомого, потiм по нiй йому вiддають частину грошей за вирахуванням їх дисконту. При цьому власник вкладу в банк не пускається, а коли родич виходить з банку з 250 тисячами замiсть 500 тисяч, ви вже не зможете звинуватити банк у тому, що вiн не вiддав грошей - ваш родич у вiдомостях розписався в отриманнi всiєї суми. А куди вiн подiв грошi, пройшовши 30 метрiв вiд вiкна каси до вулицi, «чеснi» банкiри не знають ...Як протистояти цьому вимагання? Все просто. Знаходимо посередника, погоджуємося на його умови i бiгом в УБОЗ. Шановнi читачi, якщо ви заробили i поклали в банк 500 000 у.о. i приходьте з цiєю проблемою в УБОЗ до слiдчого, у якого зарплата 3500 гривень, то раджу вам не скупитися i дати людинi хоча б 5% вiд суми вашого вкладу. Дивись, i розумiння в очах з'явиться, i вислухають вас уважно ...Потiм ви пишiть заяву i оформляєте довiренiсть на опера. Вiн приходить в банк, отримує частину грошей за вирахуванням «прибутку» банкiрiв. І дiстає з широких штанин документи, з яких випливає, що панове банкiри можуть або вiдправитися на нари, або вiддати грошi цiлком i вiдразу. Як правило, банкiри, пiдiбгавши хвости, дiстають залишок суми, i замiсть 50% банкiрам ви платите щедрий бонус оперу. Ну, а якщо жадiбнiсть у банкiрiв буде вище здорового глузду, то тодi - тюрма; складається протокол, i понеслося ...Суди банкiрам не страшнi, вони боятися тiльки за свою особисту репутацiюЯкщо ви починаєте судовий процес, то скажу вiдразу: ви нагодуйте свого адвоката, суддю, але внесок так i не повернете. Якщо в банку тимчасова адмiнiстрацiя, то ваше рiшення суду буде iгноруватися, а виконавча служба буде вас уникати i робити вигляд, що ви стали людиною-невидимкою. Це за 50 гривень штрафу вони з людей всю душу витрясут, а вашi вклади їх не цiкавлять. Бiльше того, щоб у банку описали вiддiлення, треба щоб ви були дуже впливовою людиною в своєму регiонi i мiлини пiдтримку на рiвнi прокуратури i суду вашого мiста. Але якщо ваш внесок 10-50 тисяч гривень, то вам необхiдно не судитися, а ПИСАТИ.


Що таке банк? Це бренд. Ну, сказали ви 100 разiв, що банк Надра банкрут - що, стало легше? А от скажiть, що чиновник з конкретного банку, який умовляв вас покласти грошi в банк - ОШУКАНЕЦЬ i ВОР, вiдразу дзвiнок з банку: приходьте i заберiть грошi, тiльки iнформацiю про мене заберiть з iнтернету. Звичайно, людина може пiти з банку, тодi пиши пропало. Але поки ваш кривдник працює в банку, треба писати про нього i про його способах роботи скрiзь, де тiльки зможете.
Йому ж ще в iнший банк йти, а хто його туди вiзьме, якщо скрiзь буде його прiзвище, i не просто прiзвище, а факти того, що вiн обiцяв, що все буде добре, що банк стабiльний, а грошей не повернув. Самi подумайте, при вкладi в 50 тисяч гривень ви витратите на суди i адвоката 10-15 тисяч, i отримаєте рiшення суду, яке у нас не виконують, а на пару замовних статей ви витратите всього 200-300 доларiв (на популярних ресурсах - 2000- 3000 доларiв).
Бiльше того, сьогоднi у 70% банкiв - проблеми з поверненням грошей. Якщо ви пiддалися умовлянням банкiрiв i «переклали» грошi ще на рiк, то ймовiрнiсть, що їх витратять за вас, бiльше 80%. А як ви думаєте, кому повернуть грошi з банку, у якого починаються проблеми, в першу чергу: тому, хто пiшов до суду, або тому, хто звернувся, наприклад, до нас, i написав правду про проблеми банку?Вирiшувати вамУ будь-якому випадку вирiшувати вам, як саме ви будете вибивати грошi з банку. Але можу сказати тiльки одне. У наступному роцi 30 мiльярдiв доларiв США Українi кредиторам треба буде вiддати? Як ви думаєте, у держави є такi грошi? Ще питання: у США щотижня банкрутують вiд 1-го до 7 банкiв, в РФ - теж саме, а у нас всi банки цiлi? Як ви думаєте, це пов'язано з виборами, i скiльки банкiв впаде в Українi пiсля них? Чому НБУ офiцiйно визнав, що хотiв перевести валютнi вклади в гривню, i зробив це лише пiсля того, як журналiсти розповiли про це людям? А скiльки власникiв банкiв чекають «вiдмашки», щоб привласнити грошi вкладникiв i потiм послатися на кризу або дефолт держави Україна?Бiльше року тому мало хто вiрив, що банки «ляжуть». І де тепер вашi грошi? Ось i сьогоднi: тi, хто не встигнуть, тi запiзняться. І буде це вже скоро.
Так що, панове, забирайте грошi з банкiв, поки не пiзно.

Джерело: UABanker.net

Коментарi вiдвiдувачiв:

 • 09.01.2012 15:41 сантехнiк
  такi ж проблеми в кредитних спiлок України. У КС "Український фiнансовий союз" пропало 104 млн. Грн. i нiхто вже бiльше року не вживає жодних заходiв до колишнього керiвництва спiлки. Держфiнпослуг надiслав тимчасового адмiнiстратора, який забрав близько 50 000 грн. готiвкою за свої послуги i пiшов. бiльше того дiйсно за час роботи тимчасового адмiнiстратора повернули грошi певним вкладникам. На яких умовах -все мовчать. Майно КС "УФС" зникло (кажуть воно в будинку нового керiвництва), а Дежфiнуслуг вживає всiх заходiв, щоб лiквiдувати КС. Є КС - є проблема, немає КС - немає проблеми. Для Держфiнпослуг, звичайно. Ось i прикривають тих, хто ети мiльйони грошей привласнив. А пенсiонери i просять по 500-800 грн повернути. На лiки. Немає влади в Українi. Хто пiдкаже, як забрати вклад iз кредитної спiлки (Бiвшая "пiрамiда")


 • 09.01.2012 15:26 N
  Констатин. Ви напевно внесок маєте в цьому банку ??? Не переживайте так! З грошима потрiбно раставаться легко! Заробите ще себе! На все воля Божа

 • 09.01.2012 15:16 Ната
  По-моєму, це пише черговий зубожiлий мент, Який готує собi копiєчку на старiсть .Це ж всего5% !!!!!!!! Чи не жирно чи з 500 000-те косарiв?


 • 09.01.2012 15:16 Олександр
  І маленька порада по валютних внесках! Якщо ви не займаєтеся бiзнесом i нiякого вiдношення не маєте до валютних операцiй: нi в якому разi не зациклюйтеся на валютi (маю на увазi заощадження), особливо на доларi. Або зберiгайте в гривнi, або вiдразу щось купуйте. Долар буде падати, це факт. США вигiдний стабiльно низький курс долара, оскiльки в цьому випадку їх продукцiя стає конкурентнiшi європейської. І у випадку, коли вiн почне падати, ви просто не зможете долари обмiняти нi на iншу валюту нi на гривню. У банкiв є лiмiти, перевищувати якi вони не можуть через санкцiї НБУ. А мiняйли НЕ БУДУТЬ скуповувати долар на падiннi .. Задумайтесь.


 • 09.01.2012 15:11 Олександр
  Щодо банкiв Коломойського i Ахметова ... дуже великi побоювання. У ПУМБу вже були проблеми з iноземними кредиторами ... Що дiється в Приватi, це взагалi окрема iсторiя. У правовiй державi у них давно-б уже лiцензiю вiдiбрали .. побоювань не викликає следуюющiе банки: Аваль, Укрсоц, Форум, Ощад, Ексiм, Ерсте i ще близько 15 банкiв. В принципi недовго залишилося чекати, щоб переконатися хто правий. Але скажу вам одне: якщо банки пропонують за вкладами бiльше 20% рiчних у гривнi i бiльше 10% рiчних по валютних вкладах - остерiгайтеся.

7-08-2017, 16:57
146 просмотров
[/group]