Рада продовжила мораторiй на продаж землi

Рада продовжила мораторiй на продаж землi


Верховна Рада України з другої спроби прийняла закон Про внесення змiн до пунктiв 14, 15 роздiлу Х Перехiднi положення Земельного кодексу України (щодо термiну на продаж земельних дiлянок).

Як повiдомляється, за прийняття законопроекту в другому читаннi i в цiлому проголосували 344 депутати з 432 зареєстрованих в залi.

Варто вiдзначити, що перед цим за прийняття законопроекту в другому читаннi проголосували 163 депутати з 432 зареєстрованих в залi.

Вiдзначимо, що законодавчим актом встановлено, що до набрання чинностi законiв про державний земельний кадастр та про ринок земель, але не пiзнiше 2012 р, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондiв господарських товариств.

Передбачено також, що до набрання чинностi законiв про державний земельний кадастр та про ринок земель, але не пiзнiше 2012 р, не допускається:

- Купiвля-продаж земельних дiлянок сiльськогосподарського призначення державної та комунальної власностi, крiм вилучення (викупу) їх для суспiльних потреб;

- Купiвля-продаж або iншим способом вiдчуження земельних дiлянок i змiна цiльового призначення (використання) земельних дiлянок, якi перебувають у власностi громадян та юридичних осiб для ведення товарного сiльськогосподарського виробництва земельних дiлянок, видiлених в натурi (на мiсцевостi) власникам земельних часток (паїв) для ведення приватного селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крiм передачi їх у спадщину, обмiну земельної дiлянки на iншу земельну дiлянку вiдповiдно до закону та вилучення (викупу) земельних дiлянок для суспiльних потреб.

За законом, "купiвля-продаж або iншим способом вiдчуження земельних дiлянок та земельних часток (паїв), визначених пiдпунктами" а "i" б "цього пункту, запроваджується за умови набрання чинностi законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель, але не пiзнiше 1 сiчня 2012, визначивши особливостi обiгу земель державної та комунальної власностi i земель товарного сiльськогосподарського виробництва ".

Передбачено, що угоди (у тому числi довiреностi), укладенi пiд час дiї заборони на купiвлю-продаж або вiдчуження iншим способом земельних дiлянок та земельних часток (паїв), визначених пiдпунктами "а" i "б" цього пункту, в частинi їх купiвлi- продажу та iншим способом вiдчуження, а так само в частинi передачi прав на вiдчуження цих земельних дiлянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недiйсними з моменту їх укладення.

Як повiдомлялося, зараз в Українi дiють норми закону Про внесення змiн до деяких законiв України щодо запобiгання негативним наслiдкам впливу свiтової фiнансової кризи на розвиток агропромислового комплексу вiд 4 грудня 2009 року, який передбачає заборону на продаж земель сiльськогосподарського призначення до 1 сiчня 2012 року.

За матерiалами
1-10-2018, 09:11
134 просмотров
[/group]