В Українi з'явиться економне житло

В Українi з'явиться економне житло

Забудовники знайшли шлях, як вивести ринок iз кризи. В Асоцiацiї Українських будiвельникiв пропонують переорiєнтуватися на зведення економного житла, а не соцiального чи доступного з держбюджету.

Для цього потрiбно прийняти державну програму безкоштовно видiлити землю пiд забудову. Це i буде головна стаття економiї. Адже вартiсть самої землi, а ще бiльше - хабарi, щоб її отримати, складають бiльшу частину у витратах грошей i часу забудовникiв.

"Поки воно не готове в певному контекстi для подачi, для загального обговорення. Поки ми тiльки називаємо. Але житло яке може коштувати 300-350 доларов метр ... в принципi, воно вже прораховано. Вже бачиться", - коментує Сергiй Грабар, виконавчий директор Української будiвельної асоцiацiї.

Ми вже неодноразово писали про кризу на ринку нерухомостi, в результатi чого вiн практично зупинився. Практично немає продажiв, вiдповiдно заморожуються будiвництва. Здебiльшого причиною кризи послужила невгамовна жадiбнiсть забудовникiв, накручували неймовiрнi сотнi вiдсоткiв зверху, а також корумпованiсть чиновникiв, якi беруть хабарi на всiх етапах будiвництва, що вимагають узгодження.

Вiдповiдно сума хабара приплюсовують i до вартостi будiвництва та до суми передбачуваного баришу, що робило вартiсть житла просто надзвичайною.

Тепер же, за вiдчутної падiннi рiвня доходiв громадян i вiдходу з ринку армiї спекулянтiв будiвництво стало дуже ризикованим бiзнесом.

Рiшенням для виходу з кризи будiвельної галузi може бути тiльки перегляд пiдходiв до органiзацiї бiзнесу, зниження собiвартостi i впровадження нових, менш витратних технологiй. Тi, хто вчасно зумiв перебудуватися, зможуть «виплисти» з мiнiмальними втратами.

Якщо ще в 2008 роцi будiвництво будинкiв i котеджiв в передмiстi столицi озвучувалося цифрою не менше 1500 доларiв за квадрат, то вже зараз деякi забудовники скромно називають реальною суму 300 при тiй же якостi будiвництва.

Час хаотичної забудови столицi та її околиць вже пройшло. Тепер, перш нiж почати проектування чергового котеджного мiстечка, забудовнику доводиться продумувати всi ризики, якi можуть виникнути в ходi будiвництва.

Починаючи вiд мiсцевостi, в якiй замислюється будiвництво будинкiв (щоб була гарна мiсцевiсть, вiдсутнiсть депресивних залишкiв сiл i кладовищ поблизу), до самого процесу здешевлення собiвартостi квадратного метра.

Враховуючи неймовiрну прибутковiсть минулих рокiв, в нашiй країнi зараз iснує достатня кiлькiсть виробникiв цегли, будiвельних сумiшей, облицювальних матерiалiв. Вони набагато дешевше закордонних аналогiв, а за якiстю нiчим їм не поступаються.

Також знизилися в будiвельнiй галузi та зарплати. Адже це дiйсно було смiшно, коли вчитель отримував 200 доларiв, а муляр без освiти з села - 1000.

Крiм того, у робiтникiв трохи знизилися вимоги до умов проживання на об'єктi. Та й самi забудовники тепер пiдбирають битовки для робiтникiв таким чином, щоб їх потiм можна було або повторно використовувати на iнших об'єктах. Тобто такi битовки повиннi бути мобiльними. Або ж, щоб пiсля завершення будiвництва об'єкта їх можна було б кому-небудь продати для подальшого використання як дачного будиночка.

Це вигiдно всiм. З одного боку забудовник отримує часткову компенсацiю за житло для робiтникiв, з iншого - власник дачi отримує собi якiсну пiдсобку. Адже були у використаннi будiвельнi побутiвки - дачнi будиночки обходяться набагато дешевше, нiж будувати новий дачний будинок.

Також важливо максимально швидко привести територiю бiля споруджуваного об'єкта в порядок. Бо навiть якщо побудований об'єкт є хорошим i подобається покупцевi, це ще пiвсправи. Навряд чи хтось купить об'єкт, якщо до нього потрiбно добиратися крiзь завали глини та будiвельного смiття з тим, що «коли-небудь заасфальтують».

В даний момент, за оцiнками фахiвцiв, споруда звичайного замiського будинку площею близько 100 квадратних метрiв з усiма комунiкацiями i облiком прибутку обiйдеться не дорожче 40 тисяч доларiв при грамотному пiдходi. Питання тiльки в тому, чи зможуть забудовники пересилити в собi жадiбнiсть i переступити психологiчну межу «золотого» квадратного метра.


dle_leech_end
7-12-2018, 13:34
470 просмотров
[/group]