» » Джордж Сорос чекає другої кризи комерцiйної нерухомостi

Джордж Сорос чекає другої кризи комерцiйної нерухомостi

Джордж Сорос чекає другої кризи комерцiйної нерухомостi
Мiльярдер Джордж Сорос заявив про можливiсть «кровопускання» незабаром на ринку комерцiйної нерухомостi i на ринку так званих «викупiв борговим фiнансуванням».

Виступаючи з лекцiї, органiзованої Центрально-Європейським Унiверситетом в Будапештi, на батькiвщинi фiнансиста, Сорос сказав, що «у сферi комерцiйної нерухомостi i викупiв борговим фiнансуванням (LBO) кровопускання ще попереду. Цi фактори продовжать тяжiти на американську економiку, в результатi чого американський споживач перестане служити двигуном свiтової економiки ».

Згiдно з пiдрахунками агентства Bloomberg, кредитори по всьому свiту пiшли на списання $ 1660 млрд по «поганим кредитах» з середини 2007 року, коли почався кредитна криза. Moody's Investors Service очiкує, що рiвень дефолтiв виросте до 12,5% в поточному кварталi, поки економiки США i Європи борються за одужання. За пiдсумками третього кварталу цей рiвень зрiс до 12%, проти 2,8% рiк тому.

Крiм того, Сорос заявив, що оздоровлення свiтової економiки не вiдбулося остаточно, i в два рази потужнiша рецесiя може вiдбутися в 2012 або 2012 роках.
19-07-2018, 21:51
145 просмотров
[/group]