» » У Кривому Розi вiдбулася презентацiя генерального плану мiста

У Кривому Розi вiдбулася презентацiя генерального плану мiста

У Кривому Розi вiдбулася презентацiя основ генерального плану мiста
15.12.2009 р

У Кривому Розi вiдбулася презентацiя генерального плану мiста У сесiйнiй залi Криворiзької мiської ради пройшли громадськi слухання та презентацiя основ генерального плану мiста (т.зв. опорний план мiста). Нагадаємо, що попереднi два генеральних плани складалися в 1964-му i 1984-му роках. Дiя останнього мало завершитися ще в 2005-му, але вiн був дiйсний до цих пiр.

На розробку же нового плану доведется розщедритися мiсту i активно попрацювати виконавцям. Так, зараз розробкою генплану Кривого Рогу займається кiлька установ i пiдприємств. Координує їх роботу заступник мiського голови Геннадiй Темник. Головний виконавець (генеральний проектувальник) - державне пiдприємство «Науково-дослiдний i проектний iнститут мiстобудування».

За рiзнi дiлянки роботи (транспорт, демографiя, промисловiсть i т.д.) вiдповiдальнi також: державний проектний iнститут «Кривбаспроект», проектний iнститут «Пiвденьгiпроруда», iнститут «Харкiвський промбудпроект», приватне пiдприємство «Промiнь» та iншi, в основному з Харкова та Днiпропетровська. Представники даних пiдприємств i науково-проектних iнститутiв в середу представили узагальнений опорний план мiста.

Вiдзначимо вiдразу, що на думку криворiзьких чиновникiв, зокрема, Геннадiя Темника, проектантам:
- Варто частiше бувати в мiстi, а не наїжджати до нас по 1-2 рази. Ви зайняли багато часу, розповiдаючи про те, що ми i так знаємо краще за вас. У той же час вашi пропозицiї i плани з розвитку Кривого Рогу виявилися не до кiнця розкритi. Хотiлося, щоб вашi фахiвцi частiше бували в мiстi i бiльш продуктивно займалися своєю роботою.

До речi, зараз з мiського бюджету вже було витрачено на фiнансування розробки генерального плану 1086000 гривень. Загальнi ж витрати на його розробку повиннi скласти 20 мiльйонiв гривень. Завершити розробку генплану планується в груднi 2012 року.

Правда, як зазначив, представник генерального проектувальника це вiдбудеться, якщо роботи будуть вчасно фiнансуватися, а вiдповiдний центр по дослiдженню пам'яток iсторiї встигне хоча б до червня 2012-го повнiстю пiдготувати iсторико-архiтектурний план мiста. Гальмує виконання робiт та вiдсутнiсть до теперiшнього моменту цифрового топографiчного плану Кривого Рогу.

В цiлому, для розвитку нашого мiста є ряд як сприятливих, так i лiмiтують факторiв. До перших, на думку експертiв, вiдносяться багатi природнi ресурси (як кориснi копалини, так i сiльгоспугiддя), хороша клiматична ситуацiя, вдале транспортне розташування та iн. До лiмiтуючим - обмеженiсть рекреацiйних ресурсiв, важке екологiчне становище, брак водних ресурсiв, скорочення населення Кривого Рогу . Особливу увагу було придiлено дiяльностi гiрничо-металургiйних пiдприємств залiзорудного басейну Кривбасу, чиї перспективи, все ж, досить райдужнi.

Пiсля завершення виступу всiх доповiдачiв, криворiзькi чиновники поставили низку запитань проектантам.

Вiдзначимо, що новий генеральний план має передбачати соцiально-економiчний розвиток Кривого Рогу до 2030 року включно.

26-01-2018, 12:48
162 просмотров
[/group]