» » Паркани i огорожi на дачi - вибiр конструкцiї i її елементи »Все для дачi

Паркани i огорожi на дачi - вибiр конструкцiї i її елементи »Все для дачi

Паркани i огорожi на дачi - вибiр конструкцiї i її елементи »Все для дачi
Цiєю статтею ми вiдкриваємо цiлий роздiл, присвячений будiвництву парканiв та огорож на дачi. Простi, типу паркану або тину, цiлком можна зробити своїми руками, для iнших потрiбно запросити фахiвцiв. У кожному разi сподiваємося, що iнформацiя з цього роздiлу буде корисна вiдвiдувачам нашого сайту.

Людина завжди прагнула захистити своє житло. Першi паркани у виглядi примiтивних огорож вiн будував з пiдручних матерiалiв - дерева та каменю. Цеглянi i металевi з'явилися значно пiзнiше.

Паркани i огорожi на дачi - вибiр конструкцiї i її елементи »Все для дачi
Ще пару столiть тому дворяни в Росiї не обгороджували свої маєтки глухими парканами, а обмежувалися живоплотами i гратами. Їм не хотiлося, щоб краса паркiв та архiтектура садиб була закрита. Ця тенденцiя збереглася в деяких країнах Європи i особливо в США, де приватнi забудови хутiрського типу переважають. У нас же бiльшiсть господарiв дач i замiських будинкiв прагнуть вiдгородити свої володiння вiд стороннiх очей глухими парканами.
Паркани i огорожi на дачi - вибiр конструкцiї i її елементи »Все для дачi
Вибiр конструкцiї паркану чи огорожi для дачi залежить вiд багатьох факторiв. Головний принцип тут - огорожа має бути виконане в тому ж стилi, що i житловий будинок. Якщо вiн дерев'яний або щитової, то паркан роблять з дощок. Бревенчатий бiльше пiдiйде для садиби в стилi кантрi. Ну а паркани, для зведення яких використовують цеглу або пiщаник, служать для огородження «кам'яних» будинкiв.

При зведеннi огорожi i виборi матерiалiв для нього слiд враховувати також характеристику грунту на дiлянцi i вiтровi навантаження. Ну а головним у виборi його конструкцiї все ж вважається проблема безпеки замiського житла.

Розповiмо про пристрiй забору та його елементах

Паркани i огорожi на дачi - вибiр конструкцiї i її елементи »Все для дачi
У конструкцiї будь-якого забору присутнi несучi елементи i обшивка. В якостi останньої використовують рiзнi матерiали типу дерева, металу, пластику, сiтки рабицi та iн. До несучих елементiв огорожi вiдносяться вертикальнi опори i її горизонтальнi поперечини. На них крiпиться обшивка забору i навiшуються ворота з хвiрткою. Вертикальнi опори або стовпи роблять з металу, цегли або дерев'яних брусiв.

Будь паркан, будь вiн з паркану, цегли або профнастилу, крiм своєї захисної функцiї, повинен мати i декоративну, тобто бути красивим. Ринок пропонує дачникам деякi додатковi елементи до готового паркану, якi служать для його прикраси i захисту:

Паркани i огорожi на дачi - вибiр конструкцiї i її елементи »Все для дачi

Забiрної ПЛАНКА

Вона має П-подiбну форму i робиться з листового металу. Її одягають i крiплять на верхнiй кромцi паркану для надання йому жорсткостi i захисту вiд вологи. Планки мають рiзнi кольори, поєднуванi з забарвленням секцiй, i вигiдно пiдкреслюють цiлiснiсть всiєї композицiї. Найкраще вони пiдходять для парканiв, зроблених з профнастилу, захищаючи їх кромку вiд атмосферних опадiв i надаючи всiєї конструкцiї жорсткiсть.

Забiрної Вiдливи

Їх роблять з оцинкованої бляхи по типу вiконних вiдливiв. Зазвичай вiдливи встановлюють на паркани, якi мають пiдставу, зроблене з каменю, бетону або цегли для їх захисту вiд дощу i снiгу.

КОВПАКИ ДЛЯ ОПО?

Інi служать для того, щоб вода не затiкала в торцi опор. Це збiльшує термiн їх служби. Роблять ковпаки з фарбованої жерстi i бетону.

Паркани i огорожi на дачi - вибiр конструкцiї i її елементи »Все для дачi
У кожному разi, паркан повинен не тiльки не тiльки виконувати свої прямi функцiї, але i створювати затишок на дачнiй дворi.
23-07-2017, 19:01
148 просмотров
[/group]