» » Надбудова мансарди в старому замiському будинку »Все для дачi

Надбудова мансарди в старому замiському будинку »Все для дачi

Надбудова мансарди в старому замiському будинку »Все для дачi

Власникам дач i замiських будинкiв часто потрiбно збiльшити житлову площу будiвлi. Найчастiше вирiшенням цiєї проблеми є надбудова мансарди. Її облаштування не потребує великих витрат i, в принципi, може бути зроблено самостiйно. Розповiмо зацiкавленим, на що треба звернути увагу.

Надбудова мансарди в старому замiському будинку »Все для дачi

Якщо на вашiй дачi є холодне горище, то його цiлком можна перетворити на житлову кiмнату. Розглянемо таку реконструкцiю, узявши за приклад будинок з двосхилим дахом. Крокви в нiй повиннi бути спрямованi пiд кутом не менше 45 °. Корисна площа мансарди при цьому буде зовсiм невеликий. Щоб її збiльшити, потрiбно довести згаданий кут до 60 °. Однак, майте на увазi, що при цьому зросте витрата будiвельного матерiалу. Найпростiше надбудувати мансарду в старому замiському будинку, у якого ламана дах. Кiмната в нiй буде мати звичайнi вертикальнi стiни.

ЯКІ МАТЕРІАЛИ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ

Надбудова мансарди в старому замiському будинку »Все для дачi
Для надбудови мансарди зазвичай використовується кроквяна конструкцiя, виготовлена ??з пиломатерiалiв. При цьому їх вологiсть не повинна перевищувати 18%, а брус i дошки слiд намагатися вiдбирати без сучкiв. Вельми зручний клеєний брус. Вiн дозволить заощадити на антисептиках, та й прогони межу кроквами можна буде робити рiдше.

Щоб надбудувати мансарду в готовому замiському будинку iнодi використовують полегшенi металоконструкцiї з профiлю. Монтаж їх досить простий, а вага дозволяє обiйтися без крана. При цьому всi сталевi деталi конструкцiї потрiбно ретельно гiдроiзолювати.

КОНСТРУКЦІЯ КРОКВЯНОЇ СИСТЕМИ

Надбудова мансарди в старому замiському будинку »Все для дачi

Для створення мансардного поверху в будинках з промiжною несучою стiною застосовують наслонние крокви. Для них годяться обрiзнi дошки 50 х 150 мм. Вони спираються на балки перекриття, але, щоб навантаження розподiлялося рiвномiрно, краще встановити мауерлат. Це брус перерiзом не менше 100 х 150 мм, пущений по периметру будинку - свого роду фундамент для мансарди. Залежно вiд ваги покрiвлi, крокви, через 0,6 - 2,0 метра, крiплять до мауерлату.

Для упору верхнiх кiнцiв крокв, на вертикальнi стiйки укладають бiчний прогiн у виглядi бруса. Крокви i стiйки крiпляться мiж собою дiагональними i горизонтальними зв'язками. Ну i згаданий вище мауерлат буде тут потрiбен обов'язково.

Якщо дача зроблена без несучої стiни, то для облаштування мансарди використовують так званi висячi крокви. Внизу вони затягуються ригелями, до яких пiдвiшується стелю. Оскiльки у таких крокв вiдсутня промiжна опора, горизонтальнi i верiтiкальние зв'язку потрiбно робити з подвiйного бруса.

Починаючи роботу з розбудови холодного горища в мансарду, напевно буде потрiбно переробити кроквяну систему. Адже на стiни буде дiяти додатковi навантаження за рахунок несучого каркаса мансарди, утеплення даху i замiни покрiвельного матерiалу.

10-07-2018, 06:13
173 просмотров
[/group]