» » Рiзновиди залiзобетонних огорож »Економiка та будiвництво

Рiзновиди залiзобетонних огорож »Економiка та будiвництво

Рiзновиди залiзобетонних огорож »Економiка та будiвництво

Надiйна огорожа - нездоланна перешкода на шляху у зловмисникiв i гарантiя безпеки майна. В даний час всiм вимогам мiцностi i довговiчностi вiдповiдають залiзобетоннi паркани, якi вiдрiзняються не тiльки унiкальними фiзико-механiчними, але i естетичними властивостями.


Особливостi конструкцiї


Залiзобетоннi огорожi являють собою , армованих сталевим каркасом. Бетоннi панелi (сегменти або секцiї) виробляють методом вiбропресування, вибролитья з використанням бетону вищої якостi. В якостi монтажної арматури використовуються зварнi сiтки i каркаси з високомiцної сталевого дроту, що пiдвищує мiцнiснi показники бетону.


Сучаснi виробники вiддають перевагу стеклопластиковой опалубки для лиття бетонних плит. Таким способом вдається домогтися бездоганною гладкостi поверхнi паркану, нiж при використаннi дерев'яних аналогiв. Крiм того, iстотно розширюються можливостi отримання оригiнальних форм i конфiгурацiй паркану. Залежно вiд структурних i монтажних особливостей залiзобетоннi паркани класифiкуються на два основних види: самостоящiе (цiлiснi) i збiрнi (декоративнi).


Збiрнi конструкцiї


Самостоящiе залiзобетоннi паркани - масивнi цiльнi огорожi, призначенi для захисту масштабної територiї вiд незаконного проникнення. Як правило, використовуються для промислових, будiвельних майданчикiв, вiйськових частин та iнших великих об'єктiв i характеризуються такими властивостями:  • простий дизайн i оформлення;

  • оперативнiсть зведення;

  • не вимагають заливки фундаменту i установки опор;

  • доступна вартiсть;

  • виняткова мiцнiсть i надiйнiсть.Рiзновиди залiзобетонних огорож »Економiка та будiвництво


Громiздка конструкцiя встановлюється на спецiальному пiдставi або зберiгає рiвновагу лише пiд дiєю сили власної ваги. Основна вимога - рiвний i однорiдний ландшафт на дiлянцi без сипучих i рухливих грунтiв.


Декоративнi паркани


Збiрнi залiзобетоннi паркани складаються з панелей i фундаменту на стовпах або склянках. Такi конструкцiї широко використовуються для охорони приватних домоволодiнь, офiсiв, торгових та розважальних комплексiв i вiдрiзняються безперечними перевагами:  • швидка збiрка без застосування пiдйомних кранiв;

  • застосування на будь-якiй мiсцевостi;

  • можливiсть замiни пошкоджених секцiй;

  • естетична привабливiсть;

  • рiзноманiття дизайнерських рiшень.


Декоративна огорожа практично не поступається самостоящей конструкцiї по мiцностi i довговiчностi, виконуючи надiйну захисну функцiю протягом тривалого перiоду експлуатацiї.


З iншими залiзобетонними конструкцiями можна ознайомитися тут: , за допомогою сайту будiвельних матерiалiв Елеосстрой.ру.

25-11-2018, 03:07
156 просмотров
[/group]