» » Дизельний генератор CUMMINS - довговiчнiсть i надiйнiсть роботи! »Економiка та будiвництво

Дизельний генератор CUMMINS - довговiчнiсть i надiйнiсть роботи! »Економiка та будiвництво

Дизельний генератор CUMMINS - довговiчнiсть i надiйнiсть роботи! »Економiка та будiвництво

Існують такi брендовi продукти, якi є абсолютними лiдерами в своєму ринковому сегментi, а марка виробника - це свого роду галузевий стандарт, на який рiвняються iншi компанiї за цiною i якiстю продукцiї, що випускається. Дизельнi генератори CUMMINS - це така технiка, якiй вiддано першiсть у всьому свiтi за якiстю та цiною. Коли споживачi виробляють вибiр дизельного генератора, то особлива увага придiляється при цьому надiйностi, ефективностi роботи i функцiональностi.

Продукцiя даної торгової марки повнiстю вiдповiдає цим критерiям. Оптимальне спiввiдношення витрати солярки на одиницю виробленої енергiї, тривалiсть роботи до 25 000 годин без ремонту i поломок, високий ступiнь автоматизацiї - все це дизельнi генератори яких завжди гiдна. Завдяки такiй технiцi споживачам пропонуються високоякiснi iнновацiйнi технiчнi рiшення, якi забезпеченi простотою запуску, компактною конструкцiєю, високою якiстю, надiйнiстю i довговiчнiстю.

Продукцiя даної торгової марки оснащена сучасною системою автозапуску електростанцiї, яка допомагає працювати обладнанню навiть, якщо пропадає основна напруга. Такою системою автоматичного запуску може бути оснащена будь-яка модель генератора: вiдкрита, на шасi, в кожусi або в контейнерi. Крiм цього шумозахиснi та всепогодний кожух допоможе технiцi працювати при знижених температурах, але в рiвних клiматичних умовах.

Гарантiя довговiчностi та роботи без поломок i зупинок генератора - це хороший i правильний догляд, вироблений щодня, а також повинен дотримуватися встановлений графiк планового технiчного обслуговування. Як часто необхiдно проводити технiчне обслуговування встановлює завод виробник. Середнiй показник для подiбних виробiв - це 100 мотогодин пiсля першого запуску i близько 200 годин мiж другим i наступними запусками. Виробник встановлює кiлькiсть певного вiдпрацьованого часу, пiсля закiнчення якого технiка потребує плановому ТО. Для кожної моделi цей час рiзне, а також вiдрiзняється i перелiк необхiдних робiт, що проводяться при кожному ремонтi. В основному виробляється перевiрка систем подачi палива, систем за крiпленням тих чи iнших деталей, повiтроподача i т.д. Проводиться також тестування систем регуляцiї напруги i частоти обертання. Якщо ТО проводиться вперше, тодi необхiдно протестувати агрегат на повну робочу потужнiсть.

Джерело .
11-12-2017, 15:52
158 просмотров
[/group]