» » Професiйнi рiшення вiд компанiї «Строй Проект» - технiчний звiт по електровимiрювання »Економiка та будiвництво

Професiйнi рiшення вiд компанiї «Строй Проект» - технiчний звiт по електровимiрювання »Економiка та будiвництво

Професiйнi рiшення вiд компанiї «Строй Проект» - технiчний звiт по електровимiрювання »Економiка та будiвництво

На певному етапi будiвництва виникає необхiднiсть у проектуваннi електропостачання. Це важливо при зведеннi промислових пiдприємств, будинкiв та iнших будiвель.
ТОВ «Строй Проект» пропонує свої послуги в областi електромонтажних робiт, пусконалагоджувальних, електровимiрювальних та випробувальних, проектування каналiзацiї, водопостачання та опалення.
Кожен проект компанiї безпечний i вiдповiдає побажанням клiєнта. Електрообладнання згодом протестує електролабораторiя.
Професiонали якiсно встановлять автомати i щити, змонтують розетки i вимикачi, встановлять проводку i прилади освiтлення, рiзну технiку, в тому числi i побутовi прилади. Фахiвцi працюють в Москвi i областi.
Для кожного типу будови iснують свої норми проведення електромонтажних робiт. У монолiтних будiвлях потрiбно руйнувати стiни для того щоб прокласти проводку. У ваннi i в туалетi необхiдно застосування iзоляцiйних матерiалiв, а так само прокладання проводки далеко вiд трубопроводу. У дерев'яному будинку слiд багато уваги придiлити протипожежного захисту. Якщо потрiбно вирiвняти стiни, проводку прокладають в гофрорукавi.
«Строй Проект» займається пусконалагоджувальними роботами в Москвi. Це випробування обладнання, його вимiр i порiвняння з нормативами, з метою перевiрки безпеки експлуатацiї. Цiна на роботи залежить вiд обсягу та складностi об'єкта.
Електровипробування i вимiрювання необхiднi для запобiгання виходу мереж з ладу, виникнення пожежi, для мiнiмiзацiї ризику травм вiд удару струмом. Для проведення даних заходiв органiзацiя має вiдповiдну акредитацiю.
Електролабораторiя визначає показник опору iзоляцiї, заземлення, петлi «фаза-нуль». Для цього використовують вольтметр, мегомметри, мультиметр, амперметр i iнше рiзне обладнання.
Всi результати випробувань оформленi у вiдповiднi протоколи, на основi яких складено .
Електролабораторiя займається профiлактикою, перевiркою функцiонування елементiв електропостачання, вимiрює показання та виконує iншi роботи. За результатами перевiрок складають .
Причиною витоку струму часто стає несправна iзоляцiя. Якщо умови транспортування електропроводки порушенi, вона може отримати пошкодження, так само не кращим чином позначається спека чи мороз. проводиться в оптимальних клiматичних умовах, з дотриманням режиму мережi.
Компанiя «Строй Проект» займається проектуванням каналiзацiї. Адже каналiзацiйна система складається з цiлого ряду iнженерних споруд. Проектування включає в себе план зовнiшньої i внутрiшньої каналiзацiї. Попередня пiдготовка до складання проекту - це можливiсть прокладки трас, обчислення глибини закладки трубопроводу, навантаження на дiлянки мережi, гiдравлiчнi розрахунки.
Для того щоб спроектувати систему водопостачання у приватному будинку потрiбно цiлий комплекс робiт, якi компанiя бере на себе - вибiр дiлянки, проект, органiзацiя систем подачi води.
Проектування опалення особливо важливо в умовах нашого клiмату. Але без практичних навичок i теоретичних знань ймовiрнiсть помилки висока. Спiвробiтники компанiї вiзьмуться за проект опалювальної системи будь-якої складностi, з урахуванням iндивiдуальної особливостi будинку. Про вартiсть всiх послуг ТОВ «Строй Проект» можна дiзнатися на офiцiйному сайтi компанiї www.tok-220.ru.
26-07-2017, 16:05
136 просмотров
[/group]