» » Особливостi iнвестування в нерухомiсть i бiзнес за кордоном »Економiка та будiвництво

Особливостi iнвестування в нерухомiсть i бiзнес за кордоном »Економiка та будiвництво

Особливостi iнвестування в нерухомiсть i бiзнес за кордоном »Економiка та будiвництво

Вибiр способу iнвестицiї залежить вiд переслiдуваної мети. На особливому мiсцi стоять iнвестицiй на придбання нерухомостi та бiзнесу за кордоном. Такi iнвестицiї можна вважати способом диверсифiкацiї вкладень, тобто зменшення ризикiв, а також створення в майбутньому джерела доходу, який планується при переїздi.

Особам, якi багато часу проводять за кордоном, достатньо буде просто контролювати ведення купленого бiзнесу. При виборi об'єкта покупки, на першому мiсцi стоїть конкурентнiсть ринку, фiнансовi можливостi, специфiка бiзнесу i, природно, прибутковiсть. Якщо вивчити всi особливостi до покупки, то в цьому випадку можна придбати все що завгодно, наприклад булочну, або велике промислове пiдприємство.

Дуже часто росiйськi фiрми, (особливо орiєнтованi на експорт), купуючи бiзнес у країнах ЄС, розширюють межi збуту, що випускається. Компанiї, якi в основному орiєнтованi на iмпорт, вважають бiльш привабливим можливiсть придбати промисловi пiдприємства за кордоном.

Наприклад, з цiєю метою купуються болгарськi виннi заводи або турецькi текстильнi цехи. В Іспанiї та iнших країнах ЄС комерцiйна нерухомiсть користується попитом серед тих компанiй, якi намагаються розширити власнi ринки шляхом вiдкриття своїх офiсiв i торгових пiдприємств в iнших країнах.

Сьогоднi, багато росiян часто стикаються з ситуацiєю, коли величезнi, для ринкiв Європи прибули, виникають буквально «з повiтря». Наприклад, якщо купити житлову власнiсть пiд час будiвництва, то буквально через кiлька мiсяцiв, прибуток вiд вкладених коштiв може досягати 40% вiдсоткiв. Однак треба враховувати той факт, що будiвництва можуть затягнутися на роки, а часом i на десятилiття, суди iз забудовником можуть бути нескiнченними i тривалими.

З цiєї причини iнвестицiйний портфель формується сьогоднi з досить ризикованих вкладiв, а також з придбання житлової та комерцiйної нерухомостi, в країнах зi стабiльною економiкою.

Якщо ви вирiшили перебратися в iншу країну або ж просто гостюєте там довгий час, то необхiдно влаштувати дiтей в мiсцеву школу, не представляє складностi.
28-11-2017, 19:06
155 просмотров
[/group]