» » Використання швелера в будiвництвi »Економiка та будiвництво

Використання швелера в будiвництвi »Економiка та будiвництво

Використання швелера в будiвництвi »Економiка та будiвництво

Сьогоднi прогрес у будiвництвi сильно просунувся вперед, тому в цьому процесi почали застосовуватися сучаснi i новiтнi будiвельнi матерiали, якi вiдрiзняються високою мiцнiстю, мають пiдвищену стiйкiсть. Величезну популярнiсть у будiвництвi завоювали всiлякi металевi вироби. Яскравим прикладом можуть служити швелери.

Цi будiвельнi вироби дають можливiсть створювати дуже мiцнi, стiйкi i надiйнi конструкцiї. Такi конструкцiї застосовують для будiвництва будiвель i рiзних архiтектурних елементiв. Цi елементи випускаються в самих рiзних видах, наприклад, високий попит спостерiгається на швелер 8240. для розкочування листової сталi i надання їй потрiбного заокруглення використовують .

У будiвництвi подiбнi елементи застосовуються для створення надiйних i опорних металевих конструкцiй. Швелери знайшли широке застосування, коли проводиться будiвництво легких споруд, де вони є додатковим опорним спорудою, i грають роль основного несучого елемента споруди.

Всi данi вироби використовуються в будiвництвi в залежностi вiд того, яка у них маркування, яку вказує виробник. Наприклад, швелери, що мають маркування 10П, застосовуються для будiвництва конструкцiй, у яких закладена певна жорсткiсть i стiйкiсть. Найчастiше вони застосовуються для створення стiйких i надiйних конструкцiй в мiжповерхових перекриттях. Крiм цього, данi елементи знайшли застосування пiд час реставрацiї, де вони використовуються в якостi додаткових ребер жорсткостi, що змiцнюють стiни.

Коли проводиться велике будiвництво, застосовуються швелери, що мають маркування 40П. Подiбнi елементи часто використовують для створення особливо мiцних каркасiв будь-яких висотних споруд. За допомогою такого швелера можна поповерхово зiбрати будь-яку конструкцiю, а це в свою чергу дозволяє не застосовувати всiляке додаткове будiвельне обладнання
6-03-2018, 02:16
135 просмотров
[/group]