» » М'яка покрiвля. Причини популярностi »Економiка та будiвництво

М'яка покрiвля. Причини популярностi »Економiка та будiвництво

М'яка покрiвля. Причини популярностi »Економiка та будiвництво

На сьогоднiшнiй день одним з популярних матерiалiв, використовуваних як покрiвельне покриття, є м'яка покрiвля. Серед споживачiв вона також вiдома як гнучка або . Цей сучасний матерiал володiє численними достоїнствами, в тому числi, гнучкiстю i еластичнiстю.
М'яку покрiвлю роблять у виглядi невеликих пластин (гонтiв) рiзної конфiгурацiї. Гонти можуть бути у виглядi ромба, прямокутника, овалу та iнших форм, що дозволяє застосовувати всiлякi рiшення при дизайнерському оформленнi даху.
В якостi пiдстави для покрiвлi використовується стеклохолст, на обидвi сторони якого попередньо заливається першокласний бiтум. Для додання покрiвлi потрiбного кольору на зовнiшню поверхню гонту наноситься кам'яна присипка. Зворотний бiк покривається клейким шаром iз запобiжною плiвкою з полiетилену.
Природне вплив сонячних променiв призводить до спiкання м'якої покрiвлi. В результатi покриття перетворюється в цiльну поверхню, надiйно захищаючи будинок вiд протiкання, а вiдсутнiсть металевих компонентiв у складi запобiгає шум даху пiд час проливного дощу або граду.
М'яка покрiвля не вимагає застосування спецiальних iнструментiв i пiдходить для укладання навiть на даху складної конструкцiї, за умови, що кут нахилу не менше 10 °. Пiд час монтажу майже не залишається вiдходiв, що робить використання цього матерiалу досить практичним варiантом. Крiм того, на увазi легкостi бiтумних черепицi крокви не потребують додаткового посилення.
Отже, гнучка черепиця має такi переваги:
• Покриття повнiстю пристосоване до суворих умов клiмату нашої країни.
• Покрiвля стiйка до впливу сильного вiтру i сонячних променiв.
• Дах з м'якої черепицi прекрасно виглядає i вписується в будь-який ландшафтний дизайн.
• Рiзноманiтнiсть кольорiв i форм дозволяє зробити вибiр навiть найвибагливiшим покупцям.
• Матерiал пiдходить для установки на даху найскладнiших конфiгурацiй, при цьому в процесi монтажу залишається мiнiмальна кiлькiсть обрiзкiв.
• За умови застосування оригiнальної продукцiї (покрiвельного покриття, комплектуючих деталей), дотримання правил установки та експлуатацiї термiн служби покрiвлi досягає декiлькох десятилiть.
• Посипання з каменю на поверхнi бiтумної черепицi здатна довгi роки не вигоряти, що не обсипатися, а також перешкоджати заростання покриття мохом i iншою рослиннiстю.
• Невелика вага черепицi, сприяє тому, що м'яка покрiвля не надає зайвого навантаження на кроквяну конструкцiю та каркас будiвлi.
• Розфасовка у виглядi компактних упаковок полегшує перевезення i вивантаження покрiвельного матерiалу.
На ринку будматерiалiв гнучка черепиця представлена ??широким асортиментом. Перiодично з'являються новi рiзновиди м'якої покрiвлi, наприклад, багатошарова м'яка покрiвля з гарантiєю на 50 рокiв, бiтумнi черепицi класу люкс, елiт та економ. Все це дозволяє вибрати потрiбне дахове покриття вiдповiдно до вимог до дизайну, експлуатацiйних характеристиках i вартостi.
27-07-2018, 08:33
156 просмотров
[/group]