» » Пожежна безпека »Економiка та будiвництво

Пожежна безпека »Економiка та будiвництво

Пожежна безпека »Економiка та будiвництво

Дуже серйозною загрозою для людей, що знаходяться в будiвлi є виникнення пожежi. У зв'язку з цим, при будiвництвi будiвель потрiбно неухильно дотримуватися основнi положення пожежної безпеки.

Дiюча сьогоднi система пожежної безпеки має у своєму складi елементи двох видiв захисту: активною i пасивною. Пасивної захистом є об'ємно-планувальнi дiї, якi допомагають локалiзувати горiння. Вони знижують iнтенсивнiсть i тривалiсть горiння. В даному випадку, ми говоримо про подiл будiвлi на кiлька пожежних вiдсiкiв, iз застосуванням вогнестiйких перешкод. Пожежний вiдсiк повинен досягати площi у 2000 кв. м, якщо це житловий будинок, i 2500 кв. м в будiвлях iншого типу. Крiм горизонтального подiлу, за допомогою протипожежних стiн, висотнi будiвлi мають вертикальне зонування. У даному випадку висота пожежного вiдсiку робиться менше 50 метрiв.

До дуже важливих елементiв пасивного захисту вiдноситься установка вогнетривких перепон, з подальшим вiддiленням житлових примiщень вiд iнших примiщень.

Дуже важливо грамотна розробка шляхiв евакуацiї людей. Кожен евакуацiйний вихiд повинен мати вiдкритий шлях, спрямований на сходовi клiтки, вiльнi вiд диму i спрямованi назовнi. У висотних будiвлях сходовi клiтки, мають додатковий захист вiд пожежi, а евакуацiйнi виходи обладнанi додатковими протипожежними дверима.

Крiм елементiв пасивного захисту, високою гарантiєю безпеки людей у ??примiщеннi вважається система активного захисту. Її функцiональним обов'язком є ??оповiщення людей про виникнення пожежi, видалення задимленостi, локалiзацiя i гасiння пожежi. Головним елементом активного захисту стала пожежна сигналiзацiя. Система знаходить вогнище спалаху за допомогою датчикiв, якi реагують на пiдвищення температури i з'явилося задимлення. Потiм сигнал про початок пожежi надходить на пульт.

Окремо варто сказати про опалювальнi котлах i пальниках, сучаснi пожаробезопанси, бiльш докладно з технiчними характеристиками можна ознайомитися за посиланням вище.
9-05-2018, 15:09
429 просмотров
[/group]