» » Звукоiзоляцiя, як без неї »Економiка та будiвництво

Звукоiзоляцiя, як без неї »Економiка та будiвництво

Звукоiзоляцiя, як без неї »Економiка та будiвництво

В якостi звукоiзоляцiї застосовуються самi рiзнi матерiали, у яких головним показником якостi став коефiцiєнт звукопоглинання. Другим основним показником вважається динамiчний модуль пружностi. Останнi дослiдження вчених показали, що з поглинанням шуму найкраще справляються всiлякi багатошаровi конструкцiї. Вiдмiнний ефект дають пухкi матерiали.

Щоб забезпечити високий рiвень звукоiзоляцiї, фахiвцями рекомендовано робити потовщення несучих стiн i мiжкiмнатних перегородок. Для звукоiзоляцiї стель, буде добре використовувати пiдвiснi конструкцiї. Вони повиннi бути легкими i зробленими з негiгроскопiчних матерiалiв. Для, отримання найкращих результатiв, можна зробити iзоляцiю пiдлоги. Для цього застосовуються спецiальнi пiдкладки пiд покриття.

Тема звукоiзоляцiї стiн, дуже гостро стоїть в новобудовах. Тут дуже часто, покупцям надається житлоплощу без перегородок. Кожен господар повинен сам надалi роздiлити примiщення на кiмнати.

Для установки перегородок пiдходить унiкальний, новiтнiй матерiал «Кремлiвський Блок», який виготовляє Ruspanel. Всi iснуючi будматерiали не дозволяють з такою швидкiстю i якiстю встановити стiну потрiбної товщини i висоти. До переваг цього матерiалу можна вiднести легку вагу, високу точнiсть розмiрiв всiх деталей.

«Кремлiвський блок» можна використовувати для всiх видiв конструкцiй, як зовнiшнiх, так i внутрiшнiх. Для монтажу не потрiбнi нiякi спецiалiзованi iзоляцiйнi роботи. Товщина i розмiр блокiв пiдбираються залежно вiд виконуваних робiт.

«Кремлiвський блок» це найкращий матерiал для будiвництва звукоiзольованих стiн. Вiн може застосовуватися для примiщень житлового та промислового призначення. Хотiлося б сказати, що стiну, зроблену з «кремлiвського блоку» в будь-який момент можна демонтувати i встановити в iншому мiсцi.

Недорога для тих хто цiнує продуктивнiсть i безпеку.
18-08-2017, 17:09
135 просмотров
[/group]