» » Проектування та монтаж вентиляцiйних систем »Економiка та будiвництво

Проектування та монтаж вентиляцiйних систем »Економiка та будiвництво

Проектування та монтаж вентиляцiйних систем »Економiка та будiвництво

Для ефективного повiтрообмiну в примiщеннi необхiдно проектування та монтаж вентиляцiйних систем. На етапi проектування вентиляцiї необхiдно подумати про забезпечення необхiдних параметрiв повiтря, вiдповiдно умов життя i дiяльностi людини в даному примiщеннi. Система вентиляцiї також повинна врахувати умови експлуатацiї устаткування i технiки. Вентиляцiя буває витяжного припливного типу. Припливна система забезпечує примiщення чистим повiтрям, а витяжна - сприяє виведенню забрудненого повiтря за межi примiщення. Крiм цього вентиляцiя буває загальнообмiнною (охоплює всю будiвлю), або мiсцевої. Також система вентиляцiї може бути механiчною або природною.
Схему вентиляцiйної системи наносять на план будiвлi, розмiчаю розташування обладнання, виконують монтажнi креслення. Визначають види i типи необхiдних електромонтажних та будiвельних робiт, вибирають матерiали.
Перший етап установки вентиляцiї - будiвельнi роботи. Для вентиляцiйних коробiв пробивають отвори, готують основу пiд монтаж вентиляцiйних камер та обладнання. Одночасно прокладають повiтрозабiрнi шахти i канали, утеплюючи їх. Утеплювачем служить полiстирольний пiнопласт або пiноскло. Повiтрозабiрнi грати встановлюють на висотi два метри вiд землi, в чистiй зонi можливе встановлення на висотi один метр.
Потiм прокладають магiстральнi повiтроводи, тип їх крiплення залежить вiд матерiалу зведення конструкцiї - метал, цегла або залiзобетон. Основнi крiплення - це монтажна стрiчка, траверси i шпильки.
Встановлюють дросель - клапани, огнезадерживающие клапани, монтують вентиляцiйне обладнання.
Пiсля встановлення обладнання, монтують вентиляцiйнi решiтки, пристрої воздухораспределения, обладнання автоматичного контролю. Потiм проводять пробний запуск, перевiряють i налагоджують роботу обладнання. Пiсля закiнчення всiх робiт складають технiчний акт про випробування i регулюванню. Установки забезпечуються технiчними паспортами.
Пiсля завершення установки вентиляцiї робимо , за посиланням вище про це викладено докладнiше.
30-12-2018, 20:12
174 просмотров
[/group]