» » Замiський будинок або мiська квартира? »Економiка та будiвництво

Замiський будинок або мiська квартира? »Економiка та будiвництво

Замiський будинок або мiська квартира? »Економiка та будiвництво

Малоповерхове будiвництво в Росiї поки що нерозвинене, але поступово стає все бiльш популярним. Воно включає в себе як iндивiдуальну забудову, так i комплексну. До другої рiзновиди вiдносяться таунхауси i котеджнi селища. Вартiсть квадратного метра в таунхаусi порiвнянна з вартiстю квадратного метра в багатоквартирному будинку, а низька поверховiсть таунхауса є одним з переваг. Проживання в багатоповерховому будинку пов'язане з безлiччю небажаних обставин. В якiй частинi мiста не знаходився б багатоповерховий будинок, в ньому нiкуди не дiтися вiд мiського шуму, а також вiд шуму з сусiднiх квартир. Постiйно присутнiй i ризик затоплення. Проживання в малоповерховому будинку звiльняє вiд необхiдностi постiйних, в тому числi i небажаних, контактiв з безлiччю сусiдiв, оскiльки в такому будинку i сусiдiв небагато. Тому зараз користується великим попитом. Крiм того, жителям малоповерхових будинкiв не доводиться регулярно стикатися в пiд'їздах i на сходових клiтках з курцями. Однiєю з нагальних проблем сучасностi для мешканцiв багатоповерхiвок є вiдсутнiсть паркувальних мiсць. У секторi малоповерхового будiвництва такої проблеми не iснує завдяки пристрою потрiбної кiлькостi гаражiв i паркувальних мiсць в ходi реалiзацiї плану забудови. Оскiльки котеджнi комплекси досить вiддаленi вiд автомагiстралей, рiвень загазованостi повiтря навколо них незрiвнянно нижча порiвняно з мiськими умовами. Безсумнiвна перевага замiської нерухомостi полягає в наявностi присадибної дiлянки, який служить прекрасним мiсцем для вiдпочинку. Недолiком малоповерхового будiвництва в росiйських умовах є проблематичнiсть пiдключення будинку до електромереж, до мереж каналiзацiї та водопостачання. Цi проблеми простiше вирiшити при комплекснiй забудовi.
18-05-2018, 23:35
406 просмотров
[/group]