» » Характернi особливостi бетону »Економiка та будiвництво

Характернi особливостi бетону »Економiка та будiвництво

Характернi особливостi бетону »Економiка та будiвництво

Нi для кого не секрет, що бетонне будiвництво має низку переваг перед iншим будiвництвом. Серед великої кiлькостi позитивних властивостей можна назвати низьку вартiсть використовуваного матерiалу, вiдмiнну зносостiйкiсть i надiйнiсть. Крiм цього, з бетону можна зводити споруди будь-якої складностi. Це i є головна причина, чому основна кiлькiсть сучасних будiвель будуються саме з цього матерiалу.

Бетон не можна зiпсувати, вiн не боїться гниття i як наслiдок, може вiдмiнно протистояти зовнiшнiм впливам довгий час, не втрачаючи при цьому своїх фiзичних якостей.

Однак, навiть володiючи такими перевагами, бетон все одно пiддається дослiдженням, з метою проведення його модернiзацiї та полiпшенню його якостей. Всi цi роботи проводяться для того, щоб отримати по-справжньому iдеальний матерiал для будiвництва, який буде здатний остаточно витiснити дуже дорогi i ненадiйнi аналоги. Прикладом таких робiт, стало застосування зовсiм недавно з'явився полегшеного бетону.

Вiдмiннiсть цього матерiалу вiд подiбних марок в його зниженою масою, що надає йому масу можливостей в експлуатацiї. Такий матерiал дуже актуальне для регiонiв, в яких грунтовi води знаходяться поряд з поверхнею, а вага будiвлi погано вiдбивається на його стiйкостi. Ранiше, для таких випадкiв застосовувалися складнi фундаменти, що вимагають дуже багато часу для будiвництва i коштували дуже дорого.

Мало цього, таке будiвництво вимагало присутностi висококвалiфiкованих фахiвцiв, з великим досвiдом в даних роботах, а знайти таких фахiвцiв дуже складно. Поява полегшеного бетонного розчину стало справжнiм порятунком. Цей матерiал дав можливiсть будiвельникам повнiстю пiти вiд застосування складних фундаментiв.

Така споруда, укрiплена арматурою, нiчим не поступається будiвлям, побудованим iз звичайного матерiалу, проте вага споруди не робить високого тиску на грунт, i в результатi пiдвищується стiйкiсть конструкцiї в найскладнiших умовах.

З вiком багатьох чоловiкiв вiдвiдує думка, що вони вже не здатнi на дорлгiе нiчнi марафони, але рiшення завжди є, найпопулярнiший засiб - вiагра, невелика, проте ознайомтеся перед вживання з протипоказаннями i не перевищуйте рекомендованої дози.
29-12-2018, 19:47
156 просмотров
[/group]