Дачна дiлянка з ухилом »Все для дачi

Дачна дiлянка з ухилом »Все для дачi

Якщо порiвняти дачну дiлянку, розташований на рiвнiй мiсцевостi i з деяким ухилом, то останнiй, пiсля облаштування, виглядає часом цiкавiше. Правда для освоєння територiї з таким рельєфом потрiбно бiльше працi i матерiальних вкладень. Грунт тут схильна до ерозiї, а крутий схил, до того ж, може сповзти вiд тривалих злив.

Все це треба враховувати при плануваннi дачної дiлянки та пiдборi рослинностi. Тому облаштувати дiлянку з ухилом, та ще своїми руками, не так просто. Напевно потрiбно створення земляних терас, будiвництво пiдпiрних стiнок i .

Слiд враховувати також, що для пiдвищенiй частинi дачної дiлянки з ухилом характернi сильнi пориви вiтру, а для розташованої внизу - застiй холодного повiтря.

На мiкроклiмат такої дiлянки значно впливає орiєнтацiя схилу, на якому вiн розташований, по сторонах свiту.

Якщо дачну дiлянку з ухилом звернений на пiвнiчний захiд, пiвдень i пiвденний схiд, то прогрiватися сонцем вiн буде краще. Однак рослини в саду i на городi, в цьому випадку, доведеться поливати частiше.

Якщо дiлянка знаходиться на схилi, зверненому до пiвночi, то мiкроклiмат там буде помiтно прохолоднiше. Якщо ж з пiвнiчного боку дачну дiлянку захищений лiсовим масивом, то вплив холодних вiтрiв буде менше.

Високi споруди або дерева, що знаходяться на пiвденному кордонi дачної дiлянки, в серединi дня будуть сильно затiнювати територiю, заважаючи квiтнику, або городу. Тiнь, що вiдкидається увечерi або вранцi, бiльшiсть рослин сприймає лояльно.

Сад у стилi Nature garden (щось на зразок покинутiй садиби) краще розбивати на дiлянцi з декiлькома великими деревами. Якщо замiський будинок планується в класичному стилi, то вiн краще впишеться в прямокутна дiлянка. Для будинку-шале найбiльш оптимальний надiв з похилим рельєфом, тобто дiлянку на схилi.

Деякi просунутi любителi природи при виборi садової дiлянки керуються китайським вченням фен-шуй. Викладемо його основнi принципи в цьому планi.

Фен-шуй для садової дiлянки передбачає iдею «глибокого крiсла». Це означає, що вiн з тилу, i краще б i з бокiв, має бути чим-небудь прикритий, наприклад групою дерев або височиною. Нi в якому разi позаду дiлянки не повинен знаходитися великий водойма, тим бiльше рiчка з проточною водою.

Вчення фен-шуй передбачає вiдсутнiсть дороги або її крутого повороту, що упирається в дiлянку. Небажано також набувати дачну дiлянку, розташований в глухому кутi.

Згiдно з ученням фен-шуй, iдеальною формою дачної дiлянки вважається квадратна або прямокутна. Якщо ж вона трапециевидная, то бiльша сторона повинна бути звернена до вулицi.

15-10-2018, 22:26
159 просмотров
[/group]