» » Дизайн-проект дачної дiлянки »Все для дачi

Дизайн-проект дачної дiлянки »Все для дачi

Дизайн-проект дачної дiлянки »Все для дачi

Плануванням придбаної дiлянки або його дизайн-проектом краще зайнятися на ранньому етапi, тобто до початку будiвництва або робiт з благоустрою. Для цього буде потрiбно пiдготувати генплан земельного володiння, на якому вiдобразити кордону дачної дiлянки з обов'язковим зазначенням сторiн свiту, розташування будiвель, зеленi i в'їзну зони, а також промальовувати дорiжки.

Генплан i в цiлому дизайн-проект дачної дiлянки можна замовити в спецiалiзованому дизайнерському бюро. Ми ж дамо тут поради, як це зробити самостiйно.

Почнемо з головного - це розташування будинку на дачнiй дiлянцi.

Якщо вiн з рiвним рельєфом, то дачу можна будувати в будь-якому мiсцi, дотримуючись вимог будiвельних норм i правил (СНиП). Перелiчимо основнi: будiвлi не повиннi знаходиться над проходженням iнженерних комунiкацiй, а сусiднi - ближче 6 м один вiд одного, вiдстань вiд огорожi до дачi повинно бути не менше 3 м.

Важливе значення має орiєнтацiя замiського будинку по сторонах свiту. Його житловi кiмнати, тераси i веранди слiд звертати вiкнами на пiвдень, захiд i схiд, а пiдсобнi примiщення - на пiвнiч.

Дизайн-проект присадибної дiлянки передбачає оформлення в'їзної зони. Вибираючи мiсце для будинку, потрiбно вiдразу прикинути, з якого боку будуть ворота i де буде або вiдкрита стоянка для автомобiля.

Проектування в'їзду на дiлянку передбачає два основних моменти: зручнiсть i естетику. Адже в'їзна зона є допомiжним об'єктом i не повинна домiнувати в ландшафтi. Тому найчастiше проектування замiської дiлянки припускає влаштування в'їзду на дiлянку позаду житлового будинку або збоку.

Зручнiсть ж передбачає досить широкий пiд'їзний шлях, по якому на дачну дiлянку могли б проїхати i розвернутися машини, не пошкодивши зеленi насадження. Для цього бажано передбачити бетонований або мощений п'ятачок не менше 8 кв. м площею.

Для пристрою в'їзду на дiлянку i автостоянки на дачi використовують морозостiйкий армований бетон марки F200. Через кожнi 2,5-3 м на поверхнi пiд'їзної колiї i на паркувальному майданчику слiд залишати температурнi шви, оскiльки бетон схильний до сезонних лiнiйним коливанням.

Таким чином, обладнання в'їзду на садову дiлянку в ходi розробки дизайн-проекту - завдання дуже вiдповiдальна.

Дизайн-проект дачної дiлянки »Все для дачi

Проектування ландшафту дачної дiлянки

Просто купити i посадити в землю декоративнi дерева, чагарники i квiти для ландшафтного проектування буде занадто мало. Тут потрiбно чималий досвiд i знання. Тому, якщо фiнанси дозволяють, то для зеленого оформлення дiлянки краще покликати фахiвцiв. Якщо такої можливостi немає, то в цiй роботi, принаймнi, треба дотримуватися наступних основних правил:

• У головного фасаду дачi не варто висаджувати високорослi дерева. Через 5-7 рокiв вони виростуть i можуть перекрити доступ свiтла в оселi. Найоптимальнiший i простий варiант - розбити велику клумбу в цьому мiсцi. Рослини для неї можна пiдiбрати безперервного цвiтiння.


• Планування мiсця посадок на дачi передбачає розташування плодового саду за будинком або збоку вiд нього, подалi вiд стоянки машини або курнiй дороги. При цьому бажано, щоб сад був захищений вiд вiтру i добре освiтлений. Найгiрший вибiр мiсця для нього - пiвнiчний сектор в тiнi вiд житлового будинку. Садити дерева i чагарник ближче, нiж на 1,5 - 2 м вiд будинку не варто.

• Для дизайн-проекту дачної дiлянки характерна посадка густого чагарнику по периметру територiї. Вiн захистить господарiв вiд цiкавих поглядiв i стане зеленим обрамленням дачного простору.

• Високi квiтники краще влаштовувати бiля огорожi. Там же добре буде виглядати альпiнарiй. Тiльки для нього вимагається сонячна сторона - почвопокривнi рослини, мохи та сукуленти зазвичай мають потребу в гарному освiтленнi.

• У альтанок, садових дорiжок, патiо i по краях газонiв краще розташувати квiтковi бордюри i клумби.

Дизайн-проект дачної дiлянки »Все для дачi

Розробка дизайн-проекту дачної дiлянки цiлком пiд силу його господарям.

11-07-2018, 01:44
186 просмотров
[/group]