» » Технологiя будiвництва каркасної лазнi »Все для дачi

Технологiя будiвництва каркасної лазнi »Все для дачi

Технологiя будiвництва каркасної лазнi »Все для дачi
Є два основнi варiанти будiвництва лазнi: зруб i каркас. Прихильники традицiйних дерев'яних зрубiв i чути не хочуть нi про яких iнших конструкцiях, але деякi любителi попаритися двома руками голосують за каркасний варiант будiвництва лазнi.

З дерев'яної конструкцiєю не так все просто. Якщо строго дотримуватися технологiї будiвництва такої лазнi, то в перший сезон зруб рубають i залишають просохнути. Навеснi його розбирають, потiм ставлять на клоччя або мохи i залишають ще на рiк - для усадки. І тiльки на третiй сезон займаються обробкою лазнi. До того ж для прогрiву зрубу потрiбно багато часу i дров. До режиму сауни таку лазню не протопити.

Сучаснi теплоiзоляцiйнi матерiали дозволяють побудувати каркасну лазню своїми руками за короткий термiн i вiдносно не дорого. При цiй конструкцiї лазня буде швидко прогрiватися i не потребує багато дров.

Ось яку лазню побудував на своїй дiлянцi мiй сусiд по дачi Петрович. Наводжу його розповiдь про дешевий способi будiвництва каркасної лазнi.

«Вивчивши конструкцiї лазень, вирiшив будувати каркасну. На аркушi паперу розрахував її розмiри: парилка - 2,2 х 2,2 м, мийка - 2,2 х 2,2 м, передбанник - 2 х 4 м. На кiмнату вiдпочинку вiдвiв 15 кв. м (влiтку i взимку її можна буде використовувати як житлове примiщення).


Технологiя будiвництва каркасної лазнi досить проста. Етапи будiвництва лазнi наступнi:

Фундамент каркасної лазнi зробив стрiчковим - грунт на дiлянцi глиниста, пучинистих. Провiв планування на мiсцi за рiвнем, потiм викопав траншею глибиною 50 i шириною 40 см. Заповнив її пiском до рiвня землi, пошарово трамбуючи i поливаючи водою для усадки. Потiм поставив опалубку висотою 50 i шириною 30 см, для армування використовував металевi труби i пруток. Щоб був однорiдним бажано бетон заливати в один прийом або, в крайньому випадку, пошарово, не даючи сумiшi просохнути. Бетон при заливцi трамбував, особливо в бiк вимощення. Зверху поклав руберойд у два шари.

Каркас i стiни лазнi. Нижню обв'язку зробив з бруса перерiзом 100х100 мм, у кутах з'єднав його в чверть i скрiпив цвяхами. Щоб уникнути зсуву, нижню обв'язку i кутовi стiйки поставив на штирi з арматурної сталi ?20 мм, вмурованi в бетон. Для верхньої обв'язки використовував такий же брус. Щоб каркас лазнi був жорстким, поставив по кутах 8 розкосiв.
По стiнах встановив промiжнi стiйки з бруса перерiзом 100х100 мм. В якостi лаг для пiдлоги використовував спаренi дошки перетином 150х50 мм i вкладав їх на гiдроiзоляцiю фундаменту.

Зовнi стiни каркасної лазнi оббив вагонкою шириною 100 мм, розташувавши її горизонтально. Пiд зовнiшню оббивку поклав гiдроiзоляцiю з пергамiну. Цiлiснi листи закрiпив внахлест, краї проклеїв скотчем. Цю операцiю треба виконувати особливо ретельно, щоб у примiщення не проникала волога.

Як утеплювач стiн каркасної лазнi використовував рулонну «Урсу» товщиною 50 мм. Заклав її мiж вертикальними стiйками i прикрiпив до них рейками, а в деяких мiсцях прибив до зовнiшнiх дощок цвяхами довжиною 50-60 мм з гумовою шайбою пiд голiвкою. Пiд внутрiшню вагонку як пароiзоляцiя проклав полiетиленову плiвку.

В результатi листковий пирiг стiн каркасної лазнi виглядає таким чином: зовнiшня вагонка, пергамiн, утеплювач, полiетиленова плiвка, внутрiшня вагонка. Крiм того, що важливо, є повiтряний зазор товщиною 50 мм.

До теплоiзоляцiї парилки пiдiйшов з особливою ретельнiстю. У стiнах використовував фольгированную «Урсу» товщиною 50 мм, а в стелi додав до неї ще й 50 мм звичайної. Щоб добитися ефекту термоса, укладав теплоiзолятор фольгою всередину примiщення. Кращим матерiалом для будiвництва лазнi вважається осика. Тому стiни i стеля парилки обробив осиковою вагонкою. Але можна було зробити i з шпунтованої липової або тополинiй дошки.

Вiкна в мийцi i в передбаннику каркасної лазнi зробив широкi, з пiдвiконнями на рiвнi 140 см вiд пiдлоги. Вiкно-кватирка в парильнi розмiром 800х400 мм з подвiйним склiнням розташував на такiй же висотi.

Покрiвля каркасної лазнi. Балки перекриття i крокви спорудив з дощок перетином 150х50 мм. Встановив на їх ребро i скрiпив. Вiдстань мiж кроквами 100-120 см. У вертикальному положеннi зафiксував їх «косинками», а зверху з'єднав мiж собою коньковим брусом того ж перетину. Балки випустив назовнi на вiдстань 40 см. Кроквяної конструкцiї зiбрав на землi, потiм пiдняв i встановив. Обрешiтку зробив з дошки товщиною 25 см, укладаючи її починаючи вiд коника.

Пiдлоги каркасної лазнi. При влаштуваннi пiдлог в кiмнатi вiдпочинку, передбаннику i парильнi, до нижньої частини лаг прибив бруски перетином 50х50 мм, на них настелити дошки чорнової пiдлоги, потiм руберойд, потiм мiнеральнi плити товщиною 100 мм. Пiд дошки чистої пiдлоги для пароiзоляцiї поклав пергамiн.

Щоб примiщення не пахло цвiллю, встановив витяжну вентиляцiйну трубу з азбоцементу ? 120 мм. Трубу досить вивести до горища. Пiд час топки печi i банних процедур гаряче повiтря з парильнi через щiлину 5 см пiд дверима надходить у примiщення мийки, витяжною вентиляцiєю просочується через щiлини пiдлоги, тим самим обiгрiваючи його.

Пол в мийцi зроблений iнакше. Щоб i взимку вiн був теплим i швидко висихав, по всьому периметру примiщення зробив окремий фундамент. Потiм зняв шар грунту товщиною 50 см i в утворився котлован засипав спочатку гравiй, потiм пiсок шаром 10 см. Потрапивши в такий дренажний колодязь, стiчна вода йде в грунт i нiякого приямка не потрiбно. В якостi лаг використовував тут азбестоцементнi труби ? 100 мм, якi поклав на фундамент i залив бетоном, щоб не змiщувалися. Потiм настелив обрiзну округлу дошку товщиною 40-50 мм. Дошки укладав на труби з зазором 6-7 мм через гумовi прокладки, прибитi цвяхами, i притискав плiнтусами.

Оздоблення каркасної лазнi. Зовнiшнi стiни покрив антисептиком «Текстурол». Усерединi лазнi вагонку вiдшлiфував i покрив безбарвним меблевим лаком у два шари. Для парилки та мийки використовував спецiальне просочення.

Установка печi. Пiч встановив на загальному фундаментi лазнi. Для цього уклав двi водопровiднi труби ? 100 мм i зафiксував їх бетоном. Для майданчики використовував гофрований металевий лист для пiдлог гарячих цехiв, вкривши його одним шаром червоної цегли на цементному розчинi ».

Технологiя будiвництва каркасної лазнi »Все для дачi
Як видно з розповiдi Петровича, у технологiї будiвництва каркасної лазнi цiлий ряд переваг. Головне, що паритися в нiй можна вiдразу ж пiсля завершення одного термiну будiвництва.
8-01-2019, 00:01
158 просмотров
[/group]