» » Що таке екологiчне житло »Економiка та будiвництво

Що таке екологiчне житло »Економiка та будiвництво

Що таке екологiчне житло »Економiка та будiвництво
Екодiм не просто житло, а спосiб життя, залежний вiд навколишньої природи, клiмату, мiсцевих традицiй.
У лiтнiй перiод значна частина населення нашої країни вирощує сiльськогосподарську продукцiю на дiлянцi, i заготовляють її на зиму. Таким чином, надвiрнi споруди та подвiр'я повиннi бути зручними i функцiональними.
Першорядним умовою виживання людства є недоторкана або вiдновлена ??природне середовище. Для зменшення згубного впливу на природу житлово - комунальним господарством, поступово житло має стати екологiчним.
Екодiм являє собою систему, що має позитивний екологiчний ресурс. У нього входить присадибна дiлянка i будинок з нульовим енергоспоживанням. На дiлянцi повинна iснувати бiологiчна переробка та утилiзацiя органiчних вiдходiв. Житло доступне для бiльшої частини населення.
Перша вимога до Екодiм - забезпечення теплом, електрикою i гарячою водою за рахунок сонячної енергiї. При нестачi ультрафiолету використання генераторiв на поновлювальнi паливi або централiзована енергосистема.
Друге - доступний i природний будiвельний матерiал, маловитратний за способом видобутку, з технологiєю складання без залучення важкої технiки. Застосування таких матерiалiв дозволить забезпечити житлом малозабезпеченi верстви населення.
Третя умова - при експлуатацiї житла необхiдно застосування природних технологiй для переробки та утилiзацiї вiдходiв.
Масове будiвництво будинкiв подiбного типу дозволить вирiшити багато екологiчних проблем, що виникають у всьому свiтi.
Зведення екобудинкiв не бажано в пiвнiчних широтах внаслiдок нестачi сонячного свiтла i тепла, так як навiть при розумному утеплення житла сонячне опалення забезпечити не представляється можливим.
Для дизайну iнтер'єру в такому стилi можна використовувати , в цiй колекцiї представленi оригiнальнi вимикачi, якi пiдкреслять самобутнiсть екобудинки.
6-08-2017, 13:24
150 просмотров
[/group]