» » Опори для вертикального озеленення »Все для дачi

Опори для вертикального озеленення »Все для дачi

Опори для вертикального озеленення »Все для дачi
Якщо не направляти рiст витких рослин, бiльшiсть з них буде безладно розповзатися по землi, загороди, та й стiн. Цi рослини краще виглядають i полегшують догляд за ними, якщо їх спецiально вирощувати на решiтках, перголах i арках. Такi опори для вертикального озеленення територiї самi по собi прикрашають замiський дiлянку i вносять особливу красу в ландшафтний дизайн. Крiм того, подiбнi конструкцiї можуть приховувати господарськi будiвлi та iншi непривабливi погляду елементи територiї.


Найпростiшою опорою для вертикального озеленення є решiтка, по якiй можна направити зростання кучерявого рослини, як вертикально, так i горизонтально. Ґрати бувають рiзних розмiрiв i форм, вiд легких конструкцiй з тонких дерев'яних рейок, до масивних рам i решiток для таких важких рослин, як або глiцинiя. Грати для вертикального озеленення можна встановлювати окремо або групами бiля стiни, пiд прямим кутом до огорожi або пiд'їзнiй дорiжцi, у виглядi окремих ширм або центральних елементiв ландшафту.

Опори для вертикального озеленення »Все для дачi
Решiтка, встановлена ??горизонтально на кiлькох стовпах, стає перголой i забезпечує приємне, затiнене вiд сонця укриття. Її бiчнi сторони можна закрити вертикальними гратами або залишити вiдкритими сонцю i вiтерцю. А пара вертикальних решiток, з'єднаних аркою перетворюється в елегантнi ворота.

Проектування i будiвництво опор для вертикального озеленення, а саме, решiток, пергол i арок, не представляє великої складностi. Головне - забезпечити стiйкiсть конструкцiї, здатної пiдтримувати доросле витка рослина i протистояти сильним поривам вiтру.

Для вертикального озеленення своїми руками та будiвництва опор, достатньо кiлькох основних iнструментiв, в першу чергу ножiвки i молотка. Матерiали для опор недорогi i їх не складно придбати на найближчому будiвельному ринку. Там же треба набрати необхiдну кiлькiсть цвяхiв, крiплення, куточкiв, скоб i петель, бажано оцинкованих або з алюмiнiю, щоб уникнути появи iржi.

Опори для вертикального озеленення »Все для дачi
Для пiдтримки вiльно стоять решiток, пергол i арок в землю вкопують мiцнi стовпи на глибину вiд 45 до 60 см. Грунт навколо них мiцно утрамбовують. Для важких конструкцiй стовпи в ямах краще забетонувати.

Решiтку, яка монтується бiля стiни, слiд споруджувати на вiдстанi не менше 50 см вiд неї. Для стiйкостi решiтки можна використовувати розпiрки, що впираються в стiну. Витриманий промiжок дає можливiсть повiтрю циркулювати позаду решiтки та забезпечувати доступ до стiни в разi потреби.

Ґрати й iншi опори для озеленення можна зробити з рiзних матерiалiв, вiд водопровiдних труб до оцинкованого дроту або синтетичної мотузки. Традицiйним i найбiльш широко застосовуваним матерiалом є дерево. Деревину, яка заглиблюється в грунт, наприклад опорнi стовпи, слiд обробити яким-небудь консервантом.

Коли молодi рослини починають витися по решiтцi, нещiльно прив'яжiть стебла до опор м'яким водостiйким матерiалом, таким, наприклад, як садовi мотузка. Закрiпiть рослини знизу до верху i перiодично перевiряйте, щоб пiдв'язка не стримували зростання. У мiру зростання багаторiчних рослин, вони мiцно обвивають грати i пiдв'язка їм бiльше стає не потрiбна.

Опори для вертикального озеленення »Все для дачi
Зазвичай для кущiв або дерев решiтки не вимагаються, але їх можна використовувати, щоб надати певну форму невьющiмся рослинам. Такi решiтки, званi шпалернiкамi, не потребують стiйках i вертикальних планках, оскiльки зростаючi вгору стебла i сам стовбур дерева не вимагають опор. Горизонтальнi планки шпалернiка починаються приблизно на висотi 45 см вiд рiвня землi i йдуть з iнтервалами вiд 30 до 40 см.

Для того, щоб створити таку фiгуру вертикального озеленення, як канделябр, розмiстiть молоде дерево або кущ пiд центром шпалерної решiтки i обрiжте головний ствол на рiвнi однiєї з нижнiх горизонтальних планок. У мiру зростання пiдв'язуйте бiчнi гiлки до планок, надаючи рослинi форму канделябра. Гiлки, якi не можуть рости за бажаним зразком, обрiзайте.
10-09-2018, 14:50
447 просмотров
[/group]