» » Сучасна рулонна покрiвля »Економiка та будiвництво

Сучасна рулонна покрiвля »Економiка та будiвництво

Сучасна рулонна покрiвля »Економiка та будiвництво


Сучасний ринок будматерiалiв багатий рiзноманiтними видами покриттiв, це листовi, рулоннi, мембраннi, штучнi (або складальнi) та iншi, серед них багато абсолютно нових. Про важливiсть вибору покрiвельного матерiалу, вiдповiдного влаштування даху, умовам експлуатацiї, знає кожен забудовник i вибирає матерiал, керуючись її типом. Серед усiх користується популярнiстю м'яка покрiвля iз сучасних рулонних матерiалiв.

М'якi покрiвлi з рулонних матерiалiв затребуванi, незважаючи на появу багатьох покриттiв iнших видiв. Можна вважати, що це економ варiант, який здатний продовжити життя даху при iдеальному спiввiдношеннi якостi i цiни. Така покрiвля має невеликi вагу i товщину, але при цьому володiють хорошими показниками гiдро- та теплоiзоляцiї, а завдяки застосовуваним модифiкаторам еластичностi вiдрiзняється мiцнiстю i надiйнiстю, стiйкiстю до погодних впливiв. Великий вибiр вiдмiнною вельми приємними цiнами можна знайти на сайтi staltd.ru, висока якiсть продукцiї та оперативна доставка Вас точно порадує.

Мова йде про бiтумно-полiмерних матерiалах, якi поступово витiсняють толь, руберойд i пергамiн через їх нетривалої служби. Новi матерiали - монофлекс, iзопласт, Люберiт, фiлiзол та iншi здатнi прослужити вдвiчi довше i володiють полiпшеними експлуатацiйними характеристиками.

Ще бiльш тривалий термiн служби мають рулоннi матерiали iз застосуванням каучуку або нефтеполiмерних смол, в середньому до 20 рокiв. Застосовувати їх можна не тiльки на плоских дахах, а й на крутих схилах.

М'яка покрiвля iз сучасних полiмерних матерiалiв знаходить своє застосування завдяки простотi монтажу, гнучкостi, вiдмiнним звукоiзоляцiйним якостям, досить довгому термiну експлуатацiї при порiвняно низькiй вартостi. Рiзне колiрне i фактурне рiшення покращує естетичнiсть покриття.

Нове поколiння полiмерних рулонних матерiалiв, такi як Покрiвлею, Полiкров або полiмерна мембрана - це майбутнє м'якої покрiвлi. Їх властивостi повнiстю вiдповiдають вимогам довговiчностi, високої мiцностi i надiйностi. М'яка покрiвля ранiше застосовується як на цивiльних, так i промислових об'єктах, i поки не здає свої позицiї.
17-10-2018, 22:22
154 просмотров
[/group]