» » Як правильно зробити вимощення будинку »Все для дачi

Як правильно зробити вимощення будинку »Все для дачi

Багато господарiв мрiють про будинок-довгожителя, який роками не потребує капiтального ремонту. Осягнути неосяжне, звичайно, не можна, однак створити умови для безпроблемної експлуатацiї будинку можна. Наприклад, зробити йому правильну вимощення.


Отмостка - це прокладена по периметру зовнiшнiх стiн будинку смуга з водонепроникного матерiалу, призначена для вiдведення дощових та паводкових вод вiд фундаменту. Правильно зроблена вимощення будинку знижує навантаження на гiдроiзоляцiю його пiдземної частини i, тим самим, збiльшує загальний термiн служби будiвлi.

Який ширини треба робити вимощення будинку?


Зазвичай, ширина вимощення на 20 см бiльше карнизного свеса даху. На грунтах грунтах вимощення навколо будiвлi в ширину може досягати 1-го м. Звичайний її розмiр - 0,8 м, а якщо зробити вже, то ходити по нiй буде незручно.


Правильно зроблена вимощення будинку має ухил вiд стiни до зливової канавцi в 3 - 7 °. Зливовi канавки викопують по периметру вимощення для дренажу. Замiсть них можна встановити спецiальнi жолоби, направляючi зiбрану воду в зливовий колодязь. Якщо навколо будинку передбачений газон, то жолоби будуть виглядати бiльш естетично, нiж проритi канавки.


Зазвичай вимощення роблять одночасно з фундаментом. Однак, iнодi, будiвельники рекомендують почекати рiк, так як, на їхню думку, пiсля зведення будинку, грунт навколо нього буде сiдати, в ньому з'являться порожнечi i вимощення може потрiскатися. Разом з тим, цього цiлком можна уникнути, якщо технологiя укладання вимощення та дренажу буде точно дотримана.


Матерiали для будiвництва вимощення.


Матерiали для вимощення будинку знадобляться майже такi ж, як на : пiсок, гравiй або цегляний бiй i , бетон, асфальт, кругляк i iн. Серед додаткових матерiалiв знадобляться геотекстиль, гiдростеклоiзол, утеплювач (якщо будинок з цокольним поверхом), демпферна стрiчка, дошки.

Шари «пирога» правильної вимощення будинку незмiннi: зверху - армований бетон з термошвiв, в серединi - гравiйна подушка, знизу - пiщана подушка.


Як правильно зробити вимощення будинку?


Як правильно зробити вимощення будинку »Все для дачi Технологiя будiвництва така:


1. Повнiстю знiмаємо шар родючої землi для захисту вимощення вiд коренiв рослин.


2. Засипаємо в вийшла траншею пiсок i ретельно трамбуємо його або ж поливаємо водою до ущiльнення. Пiсок можна замiнити жирною (у її складi не бiльше 10% пiску) глиною, також вимагає утрамбовиванiя, найкраще виброплитой.


3. Зверху пiску насипаємо гравiй, щебiнь або цегляний бiй. Будiвельне смiття в якостi пiдстилаючого шару не самий пiдходящий варiант.

 

  Подушка з кам'яних фракцiй потрiбна для вiдведення вологи, яка через капiляри все одно буде проникати через гiдроiзоляцiю, накопичуватися, замерзати в мороз i руйнiвно дiяти на вимощення.

  Якщо грунтовi води на дiлянцi розташовуються високо, слiд мiж гравiльним шаром i пiском прокласти геотекстиль вiд замулювання.


4. Робимо верхнiй водонепроникний шар з армованого бетону товщиною не менше 10 см (для асфальту -3 см). Глибину траншеї пiд вимощення будинку треба розрахувати заздалегiдь, щоб не довелося робити верхнiй шар тонше. Якщо мiж бетоном i гравiєм будуть прокладатися рулоннi матерiали, такi як, гiдростеклоiзол, резiнобiтумного плiвки з захлестом на стiну, то пiд них краще зробити тверду основу з бетону. Застосовувати для цього руберойд не рекомендують - вiн швидко старiє i покривається трiщинами.


5. «залiзний» поверхню бетону - присипаємо, поки вiн вологий, сухим цементом i затираємо рiвненько кельмою. Накриваємо вимощення мокрою мiшковиною, щоб бетон при висихання не розкришився, i перiодично її змочуємо. Фортеця вимощення набере через двi доби, пiсля чого по нiй можна ходити.

Як правильно зробити вимощення будинку »Все для дачi

Температурний шов.

Заливаючи бетон, слiд не забувати робити температурнi шви в мiсцях примикання вимощення до стiн будинку i впоперек самої вимощення.


Зробити вимощення будинку єдиної стрiчкою буде неправильно. При рiзких перепадах температури грунт пiд вимощенням пучiться, що може призвести до виникнення трiщин i щiлин. Тому вимощення обов'язково повинна примикати до стiн будинку через так званий температурний або деформацiйний шов. Робиться вiн за допомогою однокомпонентного полiуретанового герметика або демпферної стрiчки.


Поперечнi температурнi шви розташовують через 1,5 - 2 метри. Вони також необхiднi для того, щоб стрiчка вимощення не трiснула вiд розширення внаслiдок нiчний i денний перепадiв температур. Адже iнодi, особливо на сонячнiй сторонi, перепади досягають 20 ° С. Для поперечних осадових швiв використовують тугiше демпферну стрiчку, спiнений полiетилен, дошку товщиною 12-20 мм, попередньо просочену смолою або бiтумом i поставлену на ребро.

Як правильно зробити вимощення будинку »Все для дачi

Оздоблення вимощення.

Отже, водонепроникна стрiчка-вимощення навколо будинку зроблена. Тепер залишилося лише прикрасити її. В якостi обробки вимощення беруть плитку з керамiки, натурального або штучного каменю, гальку, клiнкер, кругляк, теракоту, гранiт. Оздоблювальний матерiал укладають або на плитковий клей, або на цементну сумiш.

Якщо господарi будинку настiльки близькi до природи, що бажають зробити вимощення будинку з дерну, то це цiлком здiйсненно. Тiльки бетонний шар в цьому випадку слiд замiнити на ретельно утрамбовану мятую глину, на яку i укласти рулонний газон.


30-12-2018, 11:57
155 просмотров
[/group]