» » Використання кольорового цегли »Економiка та будiвництво

Використання кольорового цегли »Економiка та будiвництво

Використання кольорового цегли »Економiка та будiвництво
Щоб видiлитися i створити неповторний стиль при зведеннi будинку, можна вдатися до рiзних способiв. Один з найпростiших серед них - використання кольорового цегли. Простий червоний або бiлий цегла має хорошi технiчнi характеристики, але вiн давно набрид своєю непримiтна. Якщо кiлька десяткiв рокiв тому великого вибору у будiвельникiв не було, то тепер виробники випускають найрiзноманiтнiшi матерiали для будiвництва. І кольорова цегла все частiше застосовується для смiливих дизайнерських рiшень. Вiдтiнки у такого цегли можуть бути самими рiзними - вiд свiтлих до дуже темних. Деякi будинки з кольорового цегли виглядають як iграшковi, але при правильному пiдборi не надто яскравих i помiтних кольорiв в оточеннi сочетающегося за кольором забору i iнших елементiв декору виходить вельми вражаючий дизайн. За складом кольорова цегла являє собою звичайний силiкатний або керамiчний матерiал з додаванням рiзних фарбувальних складiв для отримання потрiбної колiрної гами. Його теплоiзоляцiйнi властивостi i мiцнiсть не поступаються звичайному цеглi, а колiрна гамма налiчує близько п'ятдесяти вiдтiнкiв. Технологiї виробництва кольорового цегли пiдроздiляються на поверхневе i об'ємне фарбування. При поверхневому фарбуваннi кольоровий шар наноситься на поверхню висушеної цегли з подальшим випалюванням. В якостi фарбувального шару можуть використовуватися полiмернi покриття. Пофарбований шар має товщину 2-3 мм i не має мiцностi, достатньої для стiйкостi до зовнiшнiх механiчних впливiв. Об'ємне фарбування полягає в додаваннi в сировинну основу цегли фарбувальних пiгментiв, пiсля чого цегла пiддають випалу. Така цегла рiвномiрно забарвлений по всьому об'єму i не схильний до ризику втратити естетичнi властивостi вiд механiчних впливiв.
27-12-2018, 07:09
162 просмотров
[/group]