» » Печi та камiни для замiського будинку »Все для дачi

Печi та камiни для замiського будинку »Все для дачi

Печi та камiни для замiського будинку »Все для дачi

Пiч або камiн в замiському будинку - це тепло i затишок.

Хороша пiч повинна вiдповiдати наступним вимогам: бути компактною, швидко нагрiватися i довго остигати, добре горiти, але споживати мало палива.

Камiн по своїх теплових якостями не може замiнити пiч, але в нього є свої достоїнства. Вiн швидко прогрiває i iнтенсивно вентилює примiщення. Камiн є свого роду рiзновидом печi, кладку його виконують так само. Для замiського будинку камiн можна поставити або окремо вiд печi, або на одному з нею фундаментi. Вийде пiч-камiн з одного димарем.

Пристрiй печi починається з фундаменту. Його роблять окремо вiд фундаменту замiського будинку. Вiн повинен бути на 5 см бiльше габаритiв печi з кожного боку.

Фундамент не доводять на два ряди цегляної кладки до рiвня чистої пiдлоги, укладають гiдроiзоляцiю з двох шарiв руберойду на бiтумi або шар цементного розчину товщиною 2 см.

Печi та камiни для замiського будинку починають зводити за наявностi постiйної покрiвлi або хоча б тимчасового покриття, але до монтажу чистої пiдлоги.

Печi та камiни для замiського будинку »Все для дачi

При кладцi печi, камiна i димаря необхiдно строго дотримувати основнi правила виробництва пiчних робiт. Давайте їх перерахуємо:

• Для виготовлення печi i камiна в замiському будинку беруть добре обпалений глиняний повнотiла цегла рiвномiрного червоного кольору, правильної форми, без трiщин.


  • глiнопесчаном розчин готують в пропорцiї 1: 5. Глина i пiсок для розчину повиннi бути чистими без домiшок. Пiсок просiвають через сито з отворами 1,5 мм. Мiцнiсть кладки збiльшується, якщо в розчин додати трохи кухонної солi.


• Товщина швiв при кладцi не повинна перевищувати 5 мм. Вертикальнi шви кожного ряду повиннi перекриватися цеглою вищого ряду. Перев'язка повинна бути в пiв- або у чверть цегли.


• Вести кладку потрiбно строго по схилу i рiвню. По вертикалi її перевiряють через кожнi 3 - 4 ряди схилом, а по горизонталi рiвнем.


• Звичайний глиняна цегла перед кладкою змочують, занурюючи його на кiлька хвилин у воду, тугоплавкий - тiльки обполiскують водою.


Печi та камiни в замiських будинках повиннi мати нормальну тягу, яка утворюється за рахунок виштовхування нагрiтих всерединi газiв бiльш важким повiтрям, що знаходиться всерединi примiщення. Щоб встановити наявнiсть тяги в трубi, до вiдкритої топкової дверцятах печi пiдносять листок тонкої цигаркового паперу або запалений сiрник. Якщо листок або полум'я вiдхиляються убiк топки - тяга хороша.


Вихiдна на дах труба повинна знаходитися по можливостi ближче до коника. Це покращує тягу.


Димову трубу виводять вище даху на 1,5 м, якщо вона знаходиться вiд коника не далi 1,5 м. На верх труби укладають цементний розчин, який загладжують пiд кутом 45 °.
Вiд атмосферних опадiв трубу i отвiр навколо неї при виходi за покрiвлю утолщают i захищають покрiвельною сталлю або цементним розчином.


Тiльки що складену пiч у замiському будинку топити не можна. Її перевiряють на наявнiсть тяги, вiдкривають всi дверцята i залишають у такому положеннi днiв на 10.

Зовнiшню обробку печi i камiна починають тiльки пiсля їх повного висихання.

 

13-12-2017, 02:22
171 просмотров
[/group]