» » Ефективнiсть застосування труб ППУ »Економiка та будiвництво

Ефективнiсть застосування труб ППУ »Економiка та будiвництво

Ефективнiсть застосування труб ППУ »Економiка та будiвництво
призначена для транспортування рiдких продуктiв, що мають температуру, вiдмiнну вiд температури навколишнього середовища, при цьому процес передачi теплоносiя завершується найменшими тепловтратами.

Рiзниця в температурi на входi i виходi повинна бути мiнiмальною. Для цього сталевi труби теплоiзолюючих пiнополiуретаном, а поверх нього захищаються вiд вологи покриттям з полiетилену для труб пiдземної прокладки та оцинкованої оболонкою для прокладки над землею.

Для забезпечення герметизацiї стикiв труб застосовуються ефективнi та надiйнi радiацiйно-зшитi термонасадковi муфти, що виготовляються у виглядi обрiзка ПЕ оболонки з вiдповiдним дiаметром. Комплект закладення стику включають, крiм муфти, монтажний пенопакет, адгезивную стрiчку, замкову пластину, пробки для стравлювання повiтря, i вiдповiдно для заварювання отворiв, утримувачi СОДК, лудженi мiднi гiльзи.
Для прокладки труб крiзь стiни застосовують манжети стiнового введення.

Процес закладення стику труб найбiльш вiдповiдальний етап в прокладаннi теплотрас, тому труби оснащуються системою ОДК (оперативний дистанцiйний контроль). Вiн являє собою датчик вологостi, включений в загальну систему стеження за герметичнiстю стикiв.

Сталевi труби в iзоляцiї ППУ - економiчне рiшення для прокладки трубопроводiв i теплотрас, вартiсть i монтаж цих труб окупається дуже швидко. Значно зменшуються тепловтрати (у порiвняннi з традицiйними трубами в 10 разiв) i складають всього 2%, що значно знижує експлуатацiйнi витрати. Великою перевагою застосування труб ППУ є скорочення термiну виконання робiт i зменшення витрат як на прокладку теплотрас, так i їх ремонт в процесi експлуатацiї. ППУ труби з предiзоляцiей успiшно вирiшують проблеми енергозбереження в теплопостачальних комунiкацiях i на сьогоднiшнiй день не мають гiдної собi замiни.
19-10-2018, 19:21
129 просмотров
[/group]