» » Сфера застосування арматури А1 »Економiка та будiвництво

Сфера застосування арматури А1 »Економiка та будiвництво

Сфера застосування арматури А1 »Економiка та будiвництво
У зв'язку з тим, що сучасне будiвництво сьогоднi, припускає використання самих якiсних i мiцних будiвельних матерiалiв, то використання бетонних елементiв цiлком виправдано. А який же мiцний бетон не мiстить арматурної основи? Проте залежно вiд необхiдних характеристик об'єкта клас використовуваного металевого профiлю може мати iстотнi вiдмiнностi.
Найбiльш використовуваним i практичним у наш час в приватному будiвництвi є сталевий профiль, що має круглий перетин. Володiючи масою переваг i технiчних характеристик ця знайшла своє широке застосування як на великих будовах виробничого призначення, так i в бетонних елементах огороджень. Також цi вироби застосовуються у змiцненнi бетонних конструкцiй мiжповерхових перекриттiв i служать ефективною основою для армування стiн.
Залежно вiд характеристик, сталевий профiль А1 буває двох видiв: рифлений i гладкий. Перший призначений для ефективного i стiйкого з'єднання з рiдким бетонним розчином за допомогою рифлiв, другий же має гладку поверхню i представлений у виглядi довгих i круглих стрижнiв. І, незважаючи на вид профiлю, дiапазон коливання розмiрiв дiаметра обмежується показниками вiд 0, 06 до 0,4 см. А матерiалом для його виробництва вуглецева низьколегована має найвищi показники мiцностi сталь.
Таким чином, завдяки своїм якiсним характеристикам i тому що сталевi прути дуже зручнi в з'єднаннi, арматура класу А1 ефективно використовується в армуваннi напружених конструкцiй. А у зв'язку з тим, що сталевi вироби такого класу володiють вiдмiнною пластичнiстю i гнучкiстю, обiйтися без них здiйснюючи заливку бетонних конструкцiй на кутах i переходах, просто не можливо
27-01-2018, 15:25
438 просмотров
[/group]