» » Стеклокомпозит - нове слово у вiконнiй технологiї »Економiка та будiвництво

Стеклокомпозит - нове слово у вiконнiй технологiї »Економiка та будiвництво

Стеклокомпозит - нове слово у вiконнiй технологiї »Економiка та будiвництво
Канадськi фахiвцi розробили унiкальну технологiю виготовлення вiконних профiлiв з полiмерiв, армованих скловолокном. Стеклокомпозит виготовляється методом, який називається «пултрузiї», при цьому скловолокна просочуються термоактивнiй смолою.
Треба сказати, що стеклокомпозiт - будiвельний матерiал, який володiє мiцнiстю i не змiнює своїх властивостей пiд впливом високих температур. Мiцний i стiйкий до тепловтрат матерiал широко застосовується в авiабудуваннi.
Новий матерiал - майбутнє вiконних технологiй. Вартiсть стеклокомпозита на 10-20 вiдсоткiв перевищує вартiсть звичайного пластикового вiкна. По своїй мiцностi новинка значно якiснiше звичайного профiлю ПВХ в 8 разiв. Крiм того, не потрiбно додатково регулювати фурнiтуру, завдяки високiй жорсткостi i стабiльностi, можна також виготовляти вiконнi стулки без перемичок. За своєю теплопровiдностi стеклокомпозiт не поступається, i навiть перевершує пластиковий профiль.
Новий матерiал за своїм складом абсолютно нешкiдливий, не видiляє токсичних речовин. Стеклокомпозiтних вiкна не схильнi до корозiї, стiйкi до впливу хiмiчних солей i кислот.
Для якiсної теплоiзоляцiї в профiль вiконної коробки вставляється акуратно Пiноплекс, в профiль вiконної стулки - пенофол. Форма i конструкцiя стеклокомпозита аналогiчнi з пластиковими. Одно- та двокамернi склопакети вставляються у вiкна. Крiм того, функцiї вiдкривання, провiтрювання та вiдкидання стулки схожi. Але по герметичностi закривання вiкна пластиковi значно поступаються стеклокомпозiтних.

Затiяли серйозний ремонт? Тодi без не обiйтися. SSVA-180-P - унiверсальний апарат, дуже надiйний в роботi, пiдходить як для приватного застосування
зовсiм недосвiдченими людьми, так i для проф.iспользованiя на строй.площадку або СТО
Варiант як обинчимi електродами, так i проволкой (напiвавтомат).
Повнiстю робиться в Українi, частина комплектуючих європейського виробництва.
17-01-2018, 23:52
131 просмотров
[/group]