» » Стеклопласт як невiд'ємний елемент свiтового тюнiнга »Економiка та будiвництво

Стеклопласт як невiд'ємний елемент свiтового тюнiнга »Економiка та будiвництво

Стеклопласт як невiд'ємний елемент свiтового тюнiнга »Економiка та будiвництво


Перш нiж розглядати технологiю виробництва виробiв iз склотканини, слiд правильно трактувати поняття цього унiверсального матерiалу.
- це один з видiв нетканого продукту, який передбачає у своєму виробництвi використання 50-ти мiлiметрових рiзаних пасом стеклоровiнга. У процесi виробництва такi волокна рiвномiрно i хаотично переплiтаються, а потiм за допомогою спецiальної емульсiї, розчиненої в стиролi, i термiчного впливу скрiплюються мiж собою.
Не дивлячись на простоту виробництва матерiалу, рiзнi вироби, в залежностi вiд призначення, обсягiв та кiлькостi, можуть бути виготовленi за рiзними технологiями.
Так, наприклад, одним з найпоширенiших методiв виготовлення одиничних деталей з стекломата є контактна формування. Цей метод передбачає на попередньо заготовлену матрицю нанесення захисно-декоративного шару - гелькоута за допомогою розпилювача або пензля. І так як може мати будь-який колiр, то зовнiшня поверхня виготовляється вироби вже спочатку матиме бажану колiрну гамму. Варто так само вiдмiтити, що цей матерiал виконує не тiльки естетичну функцiю, але i захищає деталь вiд негативного ультрафiолетового випромiнювання, вологи i хiмiчних впливiв.
Пiсля того, як гелькоут повнiстю висохне, приступають до формування основи виробу. Для цього, в матрицю укладають один з видiв скляного матерiалу: стекломата, склотканина або будь-який iнший вид армуючої основи, який необхiдний для вiдповiдностi необхiдним технiчним характеристикам майбутнього виробу.
Наступним етапом пiсля формування ручним укладанням основи наповнювача, як правило, виконують нанесення сполучною сумiшi, до складу якої входить затверджувач i полiефiрна смола. Вiд правильностi виконання цього процесу залежить мiцнiсть майбутньої деталi, тому просочувати поверхню слiд з особливою ретельнiстю, не пропускаючи i мiлiметра.
Завершальним етапом є прикатування просоченого каталiзатором i смолами вироби жорстким валиком, для того що б видалити зайвi скупчення повiтря. Коли ж деталь висихає i твердне, її витягують з матрицi i пiддають механiчнiй обробцi. Отримавши вже готове мiцне вирiб, у мiру необхiдностi можна зачистити краю, просвердлити отвори або провести iншi механiчнi манiпуляцiї.
І не дивлячись на те, що вироби зi склопластику мають високу вартiсть, вони є самими затребуваними елементами свiтового тюнiнга.
26-04-2018, 07:38
398 просмотров
[/group]