» » Монтаж теплої пiдлоги »Економiка та будiвництво

Монтаж теплої пiдлоги »Економiка та будiвництво

Монтаж теплої пiдлоги »Економiка та будiвництво

Для початку здiйснення монтажу теплої пiдлогу вiдбувається пiдготовка поверхнi теплої пiдлоги. Для того щоб уникнути небажаних тепловтрат на основу кладуть шар теплоiзоляцiї. В якостi теплоiзоляцiйного шару може бути використаний пiнопласт або iнший утеплювач. Залежно вiд типу примiщення, залежить шар теплоiзоляцiї. При змiнi температур теплоiзоляцiя не повинна змiнюватися в об'ємi. У багатоповерхових будинках, шар теплоiзоляцiї можна не використовувати.
Перед тим як здiйснити монтаж кабелю, необхiдно укласти й закрiпити тепловiдбивний екран. В якостi такого екрану можна використовувати фольгу. При великих площах примiщення з метою економiї використовують сiтку. Цей вид матерiалу знижує вартiсть монтажу. А так само дасть можливiсть стати пiдлозi мiцнiшим пiсля заливки бетоном. На великих площах обiгрiву, для того, щоб система була бiльш армована, в вiдбиває екранi фольги рекомендують робити в декiлькох мiсцях отвори.
Для того щоб монтажнiй стрiчцi надати бiльш чiтку фiксацiю її крiплять до пiдлоги за допомогою цвяхiв, дюбелiв або iнших крiпильних елементiв. Крiм цього можливо крiпити нагрiвальний кабель на металеву сiтку. Пiсля установки монтажної стрiчки та її крiплення, починають укладання нагрiвального кабелю. Укладання кабелю здiйснюється на рiвну чисту поверхню. Його укладають тiльки по поверхнi пiдлоги, яка буде вiдкрита. Нi в якому разi не можна укладати кабель бiля стокiв, труб, пiд меблями або тяжкою побутовою технiкою. Кабелю не повиннi стикатися нi в якому разi. Заборонено натягування кабелю. Вiн повинен лежати вiльно. Провисання кабелю, i то невелике, можливе лише за «зашнуровке». Перед тим як здiйснювати заливку кабель необхiдно перевiрити на працездатнiсть. У завершеннi монтажу теплої пiдлоги слiд пам'ятати, сто весь кабель i сполучнi муфти повиннi бути повнiстю покритi бетоном.
6-03-2018, 20:59
164 просмотров
[/group]