» » Вентильованi фасади будинкiв »Економiка та будiвництво

Вентильованi фасади будинкiв »Економiка та будiвництво

Вентильованi фасади будинкiв »Економiка та будiвництво
З кожним столiттям людство все набирає обертiв у розвитку. Доказом цього є вихiд на перший план значущостi соцiального статусу, духовного багатства i зовнiшнього вигляду. Напевно, саме тому вже давно на планетi iснують музика, живопис, скульптура, архiтектура i iнше мистецтво. Але наука ж теж не стоїть на мiсцi, i зараз сучасний проект будiвлi мегаполiсу просто зобов'язаний поєднати в собi iнновацiйнi технологiї та прийнятний зовнiшнiй вигляд. Одним з найбiльш успiшних рiшень, отримали значне поширення, є вентильованi фасади. Без них неможливо уявити жодну вулицю мегаполiсу, гда є хоч один магазин, офiс, готель або будь адмiнiстративну будiвлю. Гiдним прикладом виробника навiсних вентильованих фасадiв будинкiв може служити європейська фiрма METEHE, що випускає сталевi фасади товщиною 1мм
Вентильований фасад будинку-це система, що складається з облицювальної фасадної панелi i системи пiдконструкцiй з повiтряним прошарком мiж ними. Для додаткового утеплення стiн монтується теплоiзоляцiйний шар. У цьому випадку повiтряний зазор перебуває мiж облицюванням ( в цьому випадку не потрiбна) i теплоiзоляцiєю. Саме вентильований повiтряний зазор визначає експлуатацiйнi переваги вентильованих фасадiв. У такої системи просто безлiч переваг:

- Монтаж не вимагає попередньої пiдготовки стiн i дорогої обробки традицiйними способами, а також певних погодних умов;

- Стiйкiсть до впливу ультрафiолетового промiння, вихлопних газiв, атмосферних опадiв i агресивних речовин, а також до механiчних пошкоджень i корозiї;

- Мала вага

- Велика палiтра кольору

- Рiзноманiтнiсть розмiрiв модулiв

- Вартiсть фасадiв METEHE порiвнянна з вартiстю вiтчизняної продукцiї такого ж типу.

- Зручнiсть в зберiганнi транспортуваннi;

- Пiдходять для клiмату практично в будь-якiй точцi Росiї

У свiтлi сучасних технологiй ми все частiше звертаємося до європейських стандартiв, що цiлком зрозумiло, адже звiдти «дует» якiстю. А купуючи продукцiю захiдних виробникiв, ми все далi вiдходимо вiд притаманних нашому народу консерваторських поглядiв, в той час як росiйськi фiрми теж намагаються перейняти досвiд з Європи. Все це просуває країну до досконалостi в будiвельнiй галузi i, як з'ясовується, це розвиток залежить суто отнаша бажань i прагнень до естетики, краси i соцiального благополуччя.
2-12-2018, 06:32
145 просмотров
[/group]