» » Вироби з керамзитобетону »Економiка та будiвництво

Вироби з керамзитобетону »Економiка та будiвництво

Вироби з керамзитобетону »Економiка та будiвництво
Керамзитобетон є рiзновидом легких бетонiв. Сировиною для створення керамзитобетону служить глина i суглинки, данi матерiали є екологiчно чистими. За звуко- i теплоiзоляцiї, а також волого-i хiмiчної стiйкостi керамзитобетон не поступається традицiйним легких бетонiв. Блоки з керамзитобетону володiють абсолютною екологiчнiстю. Завдяки своїм якостям даний бетон придбав популярнiсть i його застосування розвивається досить швидкими темпами.
Вироби з такого матерiалу застосовуються в якостi несучих конструкцiй в промисловому, цивiльному i житловому будiвництвi. Вага керамзитобетону в 2,5 рази менше, нiж важкого. В результатi вдається в значнiй мiрi зменшити вагу всього будови.
Даний матерiал не горить, не схильний до процесу гниття, не iржавiє на вiдмiну вiд металу, вiн має якостi, якi властивi дереву та каменю. Керамзитобетон має кiлька переваг у порiвняннi з цеглою. По-перше, менша вага блокiв. По-друге, один стандартний блок замiнює 7 стандартних цегли. Тому будiвництво будинкiв з таких блокiв проходить дуже швидко i без великих трудовитрат. Завдяки цьому економiя в малоповерховому будiвництвi в порiвняннi з цеглою досягає 30-40%.
Якiснi керамзитобетоннi блоки робляться на основi гравiю керамзитового дрiбних фракцiй. Блоки виробляються на вiбропресу, з подальшою обробкою при високих температурах. Завдяки цьому виходить матерiал дуже мiцний i з прекрасними теплоiзоляцiйними характеристиками.
Завдяки високих мiцностi такi блоки застосовуються як для будiвництва багатоповерхiвок, так i при зведеннi котеджiв.
Також не варто забувати про те, що керамзитобетоннi блоки мають властивiсть «дихати», завдяки чому досягається вiдмiнний влагообен.
Також пiноблоки є будiвельним матерiалом для будiвництва житлових будинкiв. Про те як укладати чмотрiм на сайтi vasha-banya.com.
24-08-2017, 07:05
161 просмотров
[/group]