» » Фундамент для дерев'яного будинку »Економiка та будiвництво

Фундамент для дерев'яного будинку »Економiка та будiвництво

Фундамент для дерев'яного будинку »Економiка та будiвництво
Безумовно, будь-яке будiвництво починається з пристрою фундаменту. Саме фундамент призначений для того, щоб нести всю тяжкiсть конструкцiї на собi i не допустити перекiс будинку або окремих елементiв. Адже можливi перекоси сприяють появi трiщин, а в деяких випадках призводять до повного руйнування. Тому пристрiй фундаменту є основним етапом .
Навiть для досить невеликих i легких об'єктiв, наприклад, модульних будинкiв, каркасних будинкiв, потрiбно укладати фундамент серйозно i вiдповiдально. Це ж вiдноситься i до будiвництва дерев'яних будинкiв. Хоча дерев'янi будинки не володiють такою масою, який володiють цеглянi будiвлi, для того щоб вони стояли надiйно i довго потрiбно грамотно спроектувати i розрахувати фундамент.
Справа в тому, що дерево, це гiгроскопiчний матерiал, тому вона здатна забирати з навколишнього середовища вологу. Причому вона може проникати не тiльки в пори матерiалу, але i всередину клiтин, якi дiлилися i формувалися в процесi росту дерева. Вода проникає i залишається в деревi. Це призводить до того, що вага деревини збiльшується, а значить i всiєї конструкцiї. Саме тому варто грамотно розраховувати фундамент для дерев'яного будинку. Потрiбно орiєнтуватися на вагу свiжозрубаного дерева, коли воно має свiй максимальний вагу. В процесi експлуатацiї дерев'яний будинок набере свiй постiйний вагу, але на це потрiбен час. Бiльш того, немає гарантiй, що пiд час рясних дощiв може вiдбутися велике вологопоглинання, яке призведе до значного обваження.
Саме через всього цього варто ретельно продумати фундамент дерев'яного будинку, адже протягом експлуатацiї вiн може вiдчувати рiзноманiтнi навантаження. Варто передбачити запас мiцностi фундаменту.
7-08-2018, 12:40
427 просмотров
[/group]