» » Сучасний бетонну пiдлогу, основнi вимоги та його заливка »Економiка та будiвництво

Сучасний бетонну пiдлогу, основнi вимоги та його заливка »Економiка та будiвництво

Сучасний бетонну пiдлогу, основнi вимоги та його заливка »Економiка та будiвництво
Сучаснi бетоннi пiдлоговi покриття, зробленi за новими технологiями, якi вiдповiдають найвищим стандартам. Вони не тiльки можуть прослужити довгий час, але i можуть прикрасити примiщення чистотою i гладкiстю поверхнi. Сучаснi бетоннi промисловi пiдлоги сильно вiдрiзняються вiд тих, якi були створенi на фабриках, заводах, побудованих в СРСР.
Бетоннi покриття, якi заливалися ранiше, не мали такого рiвня зносостiйкостi, як сучаснi, вони утворювали багато пилу. Можна було зайти в будь складське примiщення або цех i побачити багато цементного пилу, яка пiднiмалася вгору. Швидкий знос i велика кiлькiсть освiти бетонної пилу були наслiдком слабкої мiцностi матерiалу.
Сучаснi технологiї, забезпечують високi мiцнiснi, а також декоративнi показники.
Ну i звичайно, ж перед заливкою бетону слiд переконається в стiйкостi конструкцiї, якщо будинок стоїть на палях, то слiд розрахувати навантаження на них. Є хороший ресурс на якому можна вивчити всi i зробити висновки.
Основнi вимоги до бетонних пiдлог.
1. Висока зносостiйкiсть. Даний параметр є найбiльш важливим, так як при впливi рiзних факторiв, стать у виробничих примiщеннях вiдчуває величезнi навантаження.
2. Стiйкiсть до механiчних впливiв. Промисловий пiдлогу повинен витримувати масу великовагового обладнання, а також ударнi навантаження, якi можуть з'явитися при падiннi предметiв.
3. Стiйкiсть до агресивних хiмiчних кислот i речовин. Пiдлоги на хiмiчних пiдприємствах, повиннi не пiддаватися негативному впливу небезпечних хiмiчних речовин.
4. Простота обслуговування i прибирання.
Бетоннi пiдлоги, якi вiдповiдають даним характеристикам, можуть прослужити довгий час навiть в екстремальних умовах.
Грамотна заливка промислових бетонних пiдлог гарантує якiсть покриття. Перед заливанням бетону, поверхня як слiд, готується.
Для пiдготовки пiдстави можна використовувати шлiфувальнi машини. Пiсля цього закладаються всi трiщини, а потiм грунтується.
Заливається пiдлогу в кiлька шарiв. Коли пiдлога повнiстю залитий його обробляють спецiальними сумiшами для надання бiльшої мiцностi. Останнiм етапом заливки бетонних пiдлог є остаточна шлiфування та фарбування захисною фарбою.
10-10-2018, 02:04
438 просмотров
[/group]