» » Боротьба з мохом на газонi. »Економiка та будiвництво

Боротьба з мохом на газонi. »Економiка та будiвництво

Боротьба з мохом на газонi. »Економiка та будiвництво
У людей, якi живуть в своєму будинку, як ми знаємо, завжди є чим зайнятися. Особливо якщо є дiлянка, за яким потрiбно доглядати. І як би нам не хотiлося лише iнодi виходити i косити кущорiзом пророслу травичку, iснують проблеми, якi не залежать вiд нас i якi потрiбно вирiшувати. Однiєю з таких проблем є мох, що з'являється на нашому газонi.
Безумовно, крiм зайвої вологостi можна назвати причиною i затененность i занадто низька стрижка трави, добре пiдiйде для стрижки газону, оскiльки вiн не зрiзає траву пiд корiнь, завдяки цьому створюється оптимальна вологiсть i ймовiрнiсть появи моху знижується. Все це сильно послаблює травостiй i часто викликає появу рiзних розмiрiв лисин, а на оголенi дiлянки ґрунту потрапляють спори моху i легко там проростають. Кожен господар повинен знати, що по виду моху можна визначити причину, що викликала його поява. Так, мохи з прямими пагонами, коричневими внизу i зеленими зверху, -це стовiдсотковий ознака грунту з пiдвищеною кислотнiстю i сухiстю. Сланкi мохи найчастiше зустрiчаються на погано дренованих грунтах, позбавлених сонячного свiтла. Так само застосовуючи дуже коротку стрижку трави, ви ризикуєте отримати освiти густих подушок з маленьких пагонiв моху. Найчастiшою причиною появи моху на вашому улюбленому газонi є пiдвищена кислотнiсть грунту.
Дiя матерiалiв мiстять вапнянi складовi триває досить довго, в деяких випадках - кiлька рокiв. У профiлактичних цiлях можливо розсiювання по поверхнi газону навеснi, а краще ранньою весною, як тiльки пропаде весь снiг. Найефективнiшими в даному випадку можна назвати такi речi як деревна зола або ж селiтра. Замiсть звичайної селiтри можна використовувати кальцiєву селiтру.
У тому випадку, якщо мох покрив бiльшу площу вашого газону, простими методами тут не вiдбудешся. Швидше за все Вам доведеться використовувати щось бiльш ефективне i дiєве. Наприклад, хiмiчнi препарати високої (сильного) дiї. Такi препарати Ви можете без зусиль знайти в магазинах для садiвникiв i дачникiв. Данi засоби захисту рослин не рiдкiсть. Ви повиннi пам'ятати, що загиблий пiсля обробки мох потрiбно негайно прибрати з газону i знищити, а на мiсцi де утворилася лисина необхiдно пiдсiяти нову траву для газону.
23-01-2018, 03:46
190 просмотров
[/group]