» » Варiанти облаштування каналiзацiї »Економiка та будiвництво

Варiанти облаштування каналiзацiї »Економiка та будiвництво

Так чи необхiдний взагалi монтаж каналiзацiї? У деяких випадках, якщо будинок використовується тiльки у весняно-лiтнiй перiод, вiд облаштування повноцiнної каналiзацiї можна вiдмовитися. Достатньо лише вигрiбної ями i трубопроводу, з сильним нахилом виходить вiд сантехнiчного обладнання.
Бiльш складний варiант: облаштування роздiльної каналiзацiї. В яму потрапляють лише госп. стоки, тодi як iз санвузла вода потрапляє в спецiальний резервуар-накопичувач. Його заповнення вiдбувається повiльно, а єдине ускладнення в конструкцiї - система виїмки, яка повинна бути герметичною.
Каналiзацiя в приватному будинку, який є постiйним мiсцем проживання сiм'ї з трьох i бiльше осiб, являє собою бiльш складну систему.
Повноцiнна автономна каналiзацiя
Вона складається з:
• системи труб, що йдуть пiд нахилом (якщо прокладка каналiзацiї здiйснюється за принципом природного стоку) i вiдвiдних стоки в септик, де вiдбувається первинна фiльтрацiя;
• септика, де стоки подiляються на тверду i рiдку фракцiї (остання, звана свiтлими стоками, виявляється в нижнiй частинi септика i вiдводиться в фiльтрацiйнi канави);
• самих канав, дно яких покрите шаром гравiю або крупного пiску.
Інодi пiсля фiльтруючих полiв (канав, траншей) необхiдно продовжити монтаж каналiзацiї. У цьому випадку встановлюється обладнання для доочистки води - рiдина проходить його непостредственно перед тим, як потрапляє в грунт або природний водойму.
13-07-2017, 09:25
160 просмотров
[/group]