» » Каналiзацiя та її основний елемент - септик »Економiка та будiвництво

Каналiзацiя та її основний елемент - септик »Економiка та будiвництво

Основою системи очищення води є спецiальний резервуар - септик. Вiн виготовляється з металу, бетону або пластику (другий варiант бiльш надiйний i довговiчний, хоч i обiйдеться дорожче). Очищення стокiв в септику здiйснюється механiчно (шляхом подiлу стоку на фракцiї) i бiологiчно:
• при нагнiтаннi в септик повiтря аеробнi бактерiї розкладають домiшки у водi на простi елементи i газ;
• без доступу повiтря ту ж функцiю виконують анаеробнi бактерiї.
У вiдповiдностi зi способом бiологiчної очистки септики можуть оснащуватися системою вентиляцiї або бути майже герметичними. У кожному разi септик закопується в землю, що забезпечує високу швидкiсть надходження в нього стокiв i скорочує площа дiлянки, вiдведену пiд розмiщення каналiзацiї.
Каналiзацiя i труби
Яким би сучасним не був септик, як би не були вдало розташованi поля фiльтрацiї, ефективнiсть вiдведення стокiв залежить багато в чому вiд характеристик труб: матерiалу, з якого вони виготовленi, форми i перетину. Металевi труби, як правило, себе не виправдовують - будь-який метал хiмiчно активний, швидко окислюється i, в результатi, руйнується. Пластик хороший тим, що його легко монтувати. До недавнього часу звичайнi пластиковi труби, тим не менш, використовувалися рiдко - вони не витримували сезонних коливань температури i швидко приходили в непридатнiсть. Бiльш практичнi пластиковi двошаровi труби, внутрiшня поверхня яких гладка (що збiльшує швидкiсть вiдводу), а зовнiшня - жорстка i ребриста, стали поширюватися все бiльше. Незважаючи на те, що вартiсть їх вище, нiж металевих, термiн служби i мiцнiсть компенсують високу вартiсть.
Якщо площа дiлянки не дозволяє провести каналiзацiю з використанням фiльтруючих полiв, то виходом стає споруда вiдстiйника або фiльтруючого колодязя. Вiн зазвичай заповнюється пiском або гравiєм, а стоки, що виходять з нього в грунт, очищаються на 70-80 вiдсоткiв.
Нюанси будiвництва котеджу, ремонт квартири i створення її нового дизайн-проекту, цiкава обробка стiн та багато iншого ...
21-10-2018, 09:27
172 просмотров
[/group]